MAAR God, die rijk is aan barmhartigheid… Verkondiging over Efeze 2:1-10

Broeders en zusters, gemeente van onze Heere Jezus Christus, Inleiding Ik wil met u vanuit het gedeelte uit de brief aan Efeze bij drie dingen stilstaan: bij de diagnose die God geeft van de menselijke toestand; vervolgens bij de remedie die Hij gegeven heeft, en tenslotte bij het leven na de genezing dat God ons geschonken heeft. Diagnose, remedie en het gezonde leven dus. 1. Eerst het minder leuke gedeelte: de diagnose. Sommigen van u zullen het helaas hebben meegemaakt. Dat moment dat de behandelend arts tegen u zegt: “Ik weet niet wat we er nog aan kunnen doen.” De LEES HIER VERDER…

Paulus’ brief aan de Romeinen – #1 – voorbereiding

We beginnen vandaag aan een studie van een van de meest belangrijke boeken uit het Nieuwe Testament. De brief aan de Romeinen is ongetwijfeld de kern van de NT-ische prediking van het evangelie, vooral als het gaat om de meest fundamentele vragen over zonde, schuld, oordeel en de macht van Gods bevrijdende genade.  In deze eerste bijdrage kijken we naar de vijf grote thema’s van het boek en proberen ons een beeld te vormen van de boodschap van de brief als geheel. We beginnen echter met een aantal voorbereidende vragen. 1. Inleiding De schrijver van de brief is ongetwijfeld Paulus, LEES HIER VERDER…

De wederkomst van Christus als grondslag van de vertroosting over de ontslapen heiligen – 1 Thess. 4

This entry is part 20 of 23 in the series PREKEN

Verkondiging over de wederkomst op zondag 28 mei 2017. Belangrijk: de Heere tegemoet gaan in de lucht betekent niet een opname van de gemeente, maar is een beeld voor een “ontvangstcomité” dat na de ontmoeting met de Heere terugkeert naar de aarde. Er is maar één wederkomst, niet twee. Op de “Dag des Heeren” zal het Koninkrijk van de Zoon gevestigd worden, niet zonder eigen moeilijkheden en strijd, en Jezus zal handelen in de wereld als de Koning van Israël en de wereld. Na een bepaalde tijd – wellicht letterlijk na 1000 jaar – zal de Zoon volgens 1 Kor. LEES HIER VERDER…