De waardigheid van de mens in Psalm 8

This entry is part 15 of 15 in the series Bijbelse theologie

Soms heeft een loflied een duidelijk kritische ondertoon. Ik denk dat Psalm 8, het avondlied – de zon wordt niet genoemd, wel de maan en de sterren in vers 4 – daar een voorbeeld van is. Het bevat die prachtige woorden: “wat is de mens dat U aan hem denkt?” En: “U hebt hem een weinig minder dan de engelen gemaakt, met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond.” Of ook: “U doet hem heersen over de werken van uw handen.” Verzen waarbij wij soms willen denken aan de duidelijke overmacht van de mens in de natuur, aan het feit LEES HIER VERDER…

OVER DE INLEIDING TOT DE PREEK VAN AUGUSTINUS OVER JOHANNES 1:1

1 Sinds enkele weken lees ik preken van Augustinus. 1600 jaar oud zijn ze. Uitgesproken in het Latijn voor toehoorders die ik me nauwelijks kan voorstellen, in een culturele wereld waar ik geen directe toegang toe heb en bovenal vanuit een Bijbelse tekst – de Latijnse vertaling van de Bijbel – die door mij niet gebruikt wordt. Dat is aanleiding voor grove misverstanden en de reden dat ik me daarin zou verdiepen is niet onmiddellijk helder. Toch vind ik het fascinerend om te zien hoe deze stem uit een ver verleden probeert om mij goed bekende teksten te doorgronden en LEES HIER VERDER…

Mijn studiebijbels

Presentatie van de verschillende bijbels die voor mij essentieel zijn voor bijbelstudie. Deze drie zijn essentieel: NET-bible ESV-interleaved edition Reader’s Hebrew and Greek Bible Daarnaast gebruik ik graag: Apostolic Polyglot HSV studiebijbel HSV editie voor preken En dan nog de commentaren: New Testament Commentary van John MacArthur Expositor’s Bible Commentary The Interpreter’s Bible The New Interpreter’s Bible En de studiebijbels: NASB Keyword Studybible NKJV studybible NIV studybible MacArthur studybible SV met kanttekeningen HSV studiebijbel En de andere hulpmiddelen: Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament Gesenius, Hebrew Grammar Schmöller, Handkonkordanz LEES HIER VERDER…

8 kenmerken van de waarachtige prediking – KOINONIA LIVE! – donderdag 23 november 2017

This entry is part 64 of 65 in the series BROADCAST

Bespreking van Ezechiel 2:1 – 3:10. Daarin vinden we acht voorwaarden van de waarachtige prediking: 1) werkelijk Gods Woord horen 2) werkelijk gezonden zijn 3) alleen Gods Woord spreken 4) prediken zonder angst voor de hoorders 5) Gods Woord verinnerlijken 6) beseffen dat de hoorders het ook niet kunnen of willen aannemen 7) woorden van klagen,verzuchting en wee durven spreken 8) zelf ook met het hart horen    Send article as PDF