Paulus’ brief aan de Romeinen – #1 – voorbereiding

We beginnen vandaag aan een studie van een van de meest belangrijke boeken uit het Nieuwe Testament. De brief aan de Romeinen is ongetwijfeld de kern van de NT-ische prediking van het evangelie, vooral als het gaat om de meest fundamentele vragen over zonde, schuld, oordeel en de macht van Gods bevrijdende genade.  In deze eerste bijdrage kijken we naar de vijf grote thema’s van het boek en proberen ons een beeld te vormen van de boodschap van de brief als geheel. We beginnen echter met een aantal voorbereidende vragen. 1. Inleiding De schrijver van de brief is ongetwijfeld Paulus, LEES HIER VERDER…

Wie Gods wil doen wil, kan het begrijpen – voorbereiding van de verkondiging op 14 mei 2017

This entry is part 5 of 6 in the series Exegese

This entry is part 5 of 6 in the series Exegese Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus, Wat is er nodig om het evangelie te begrijpen? Het lijkt vaak een heel eenvoudige boodschap. Maar ik heb in mijn leven veel te maken gehad met mensen die het evangelie maar al te simpel vonden. Voor hun was de grote hindernis om Jezus Christus als hun Verlosser aan te nemen juist hun verstand. Kennis is niet genoeg Wat is er nodig om het evangelie te begrijpen? Om het op jezelf toe te passen, om het aan te nemen? Natuurlijk LEES HIER VERDER…

Gods tijd is de allerbeste tijd

This entry is part 17 of 23 in the series PREKEN

This entry is part 17 of 23 in the series PREKEN Lezing: Johannes 7:1-13. Jezus gaat niet op naar het Loofhuttenfeest samen met zijn broers. Zijn tijd is nog niet gekomen. Pas het jaar daarna in maart of april zou Hij opnieuw naar Jeruzalem gaan voor het Paasfeest en dat was de tijd van Zijn kruisdood. Jezus volgt nauwkeurig Gods agenda! Maar Gods agenda is geheel anders dan de onze. Wat wij plannen en doen wordt dan ook steeds doorkruisd door Gods agenda, die precies aangeeft waarom en waartoe wij meemaken wat wij meemaken.    Send article as PDF   

KOINONIA LIVE! #13 – De plaats van Gods Woord in de prediking – 4 mei 2017

This entry is part 14 of 17 in the series BROADCAST

This entry is part 14 of 17 in the series BROADCAST De plaats van Gods Woord in de prediking en de opdracht van de predikant. Besproken teksten: 1. Hand. 8:30-35 2. 2 Tim. 3:10 – 4:5 Een predikant hoort, in navolging van Paulus, Gods Woord geheel te kennen en dat als geheel te prediken, dat wil zeggen de Bijbelse tekst getrouw uitleggend te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, te bestraffen en te bemoedigen met geduld, en het lijden te aanvaarden dat voortvloeit uit de tegenspraak tegen de waarheid die ook in elke gemeente werkzaam is.    Send article as PDF LEES HIER VERDER…