De zesvoudige gerechtigheid in Paulus’ brief aan de Romeinen

De zesvoudige gerechtigheid in Paulus’ brief aan de Romeinen   De gerechtigheid Gods is noodzakelijk (1:18-3:20) De gerechtigheid Gods wordt toegerekend, niet verworven (3:21-5:21) De gerechtigheid Gods wordt gerealiseerd in de gelovigen (6:1-8:39) De gerechtigheid Gods wordt bevestigd door Gods trouw aan Zijn beloften aan Israël (9:11-11:36) De gerechtigheid Gods wordt beoefend in de gemeente (12:1-15:13) De gerechtigheid Gods wordt zichtbaar in de steun van heidenen aan Joden (15:14-33) 1. De gerechtigheid Gods is noodzakelijk (1:18-3:20) Het evangelie van Jezus Christus openbaart de gerechtigheid die God als bron heeft, als de ultieme maatstaf van het menselijke leven, met als gevolg LEES HIER VERDER…

WERK OP HET INTERNET – een overzicht

Mijn studeerkamer heeft een venster naar de buitenwereld via Internet. Meerdere vensters zelfs. Het geeft mij de gelegenheid om vast te leggen, beschikbaar en toegankelijk te maken, het voltooide en het onvoltooide, het rijpe en het onrijpe, in alles wat ik doe of denk. Het is ongetwijfeld een exhibitionistisch trekje, van me. Zie, ik geef het onmiddellijk toe! Maar het gaat niet om mijn persoonlijk leven, het zijn geen “selfies” die ik maak, want de camera is naar buiten gericht. Naar kerk en samenleving, naar de Schrift en de theologie, naar filosofie en ethiek, bovenal naar mensen die ik sprak, LEES HIER VERDER…

Vernieuwing in de kerk

De sleutel van vernieuwing in de kerk ligt niet in de aanpassing aan de moderne cultuur en al evenmin in een poging om die te forceren met allerlei modieuze grapjes en technische trucs. En zeker niet in een poging de Heilige Geest te dwingen om een spektakel van genezingen en profetie in de kerk te laten optreden. De agenda van de Geest is niet te dwingen.  Vooral niet in een kerk die het voornaamste werk van de Heilige Geest, het Woord van God, stelselmatig is gaan negeren. Elke vernieuwing is een reformatie, dus een erkenning van de enige autoriteit van LEES HIER VERDER…

Voorbereiding voor de bespreking van Rom. 3:21 – 31

This entry is part 12 of 15 in the series Bijbelbespreking

Aantekeningen bij Romeinen 3:21-31 21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: Gods gerechtigheid wordt buiten elke denkbare wet om geopenbaard. De Wet van Mozes maakt alleen maar bewust van zonden. Elke wet mondt alleen uit in het bewustzijn van schuld. Daarom kan de Wet niet het juiste instrument zijn om mensen in de goede relatie met God te brengen. Abraham en David in hoofdstuk 4 zijn daarvan belangrijke voorbeelden. Hun relatie tot God is gebaseerd op Gods belofte en hun geloof. De Wet van Mozes getuigt van het LEES HIER VERDER…

Paulus’ brief aan de Romeinen – #1 – voorbereiding

We beginnen vandaag aan een studie van een van de meest belangrijke boeken uit het Nieuwe Testament. De brief aan de Romeinen is ongetwijfeld de kern van de NT-ische prediking van het evangelie, vooral als het gaat om de meest fundamentele vragen over zonde, schuld, oordeel en de macht van Gods bevrijdende genade.  In deze eerste bijdrage kijken we naar de vijf grote thema’s van het boek en proberen ons een beeld te vormen van de boodschap van de brief als geheel. We beginnen echter met een aantal voorbereidende vragen. 1. Inleiding De schrijver van de brief is ongetwijfeld Paulus, LEES HIER VERDER…