Over de preek van Augustinus over Johannes 1 – slot

1 In zijn versie van de Bijbel moet Augustinus vers 3 en 4 gelezen hebben als: “Alles is door Hem gemaakt en zonder Hem gemaakt is niets. Wat gemaakt is, was in Hem leven etc.” Dat is beduidend anders dan onze versies die ongeveer zo lezen: “Alles is door Hem gemaakt en zonder Hem is niets gemaakt dat gemaakt is. In Hem was het leven etc.” Zo vinden we het ook in de moderne edities van de Latijnse Bijbel. Als we het lezen zoals hij het deed, zullen we met hem moeten instemmen dat de tekst dan schijnt te zeggen LEES HIER VERDER…

Nieuws: de Zoon van God deel 3 is klaar!

Eindelijk is dan het derde deel van de serie over het evangelie naar Johannes gereed om gedrukt te worden. Daarover binnenkort bericht, dat kan wel 4 tot 6 weken duren voor de eerste exemplaren binnenkomen. Bij LULU is het E 10,-, bij Jongboek (luxe editie) kost het E 25,- Intussen heb ik op deze pagina: http://koinoniabijbelstudie.org/boek-zoon-god/ een pdf geplaatst van alle drie boeken. Je kunt het dus nu (gratis) in zijn geheel krijgen en lezen. Voor de liefhebbers: ik heb ook een epub versie van deel 3 beschikbaar. De drie delen zijn als gedrukte boeken verkrijgbaar bij Jongboek, maar dat is LEES HIER VERDER…

Mijn studiebijbels

Presentatie van de verschillende bijbels die voor mij essentieel zijn voor bijbelstudie. Deze drie zijn essentieel: NET-bible ESV-interleaved edition Reader’s Hebrew and Greek Bible Daarnaast gebruik ik graag: Apostolic Polyglot HSV studiebijbel HSV editie voor preken En dan nog de commentaren: New Testament Commentary van John MacArthur Expositor’s Bible Commentary The Interpreter’s Bible The New Interpreter’s Bible En de studiebijbels: NASB Keyword Studybible NKJV studybible NIV studybible MacArthur studybible SV met kanttekeningen HSV studiebijbel En de andere hulpmiddelen: Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament Gesenius, Hebrew Grammar Schmöller, Handkonkordanz LEES HIER VERDER…

De zesvoudige gerechtigheid in Paulus’ brief aan de Romeinen

De zesvoudige gerechtigheid in Paulus’ brief aan de Romeinen   De gerechtigheid Gods is noodzakelijk (1:18-3:20) De gerechtigheid Gods wordt toegerekend, niet verworven (3:21-5:21) De gerechtigheid Gods wordt gerealiseerd in de gelovigen (6:1-8:39) De gerechtigheid Gods wordt bevestigd door Gods trouw aan Zijn beloften aan Israël (9:11-11:36) De gerechtigheid Gods wordt beoefend in de gemeente (12:1-15:13) De gerechtigheid Gods wordt zichtbaar in de steun van heidenen aan Joden (15:14-33) 1. De gerechtigheid Gods is noodzakelijk (1:18-3:20) Het evangelie van Jezus Christus openbaart de gerechtigheid die God als bron heeft, als de ultieme maatstaf van het menselijke leven, met als gevolg LEES HIER VERDER…