Augustinus: Over Genade en Waarheid

Ik raak steeds meer onder de indruk van de preken van Augustinus. Het is alleen niet zo makkelijk om de inhoud ervan weer te geven. Ik worstel vooral hiermee: hoe kan ik, zonder de hele tekst te vertalen, iets van de kracht ervan laten zien? Voor wie Latijn of Engels kan lezen, zal dat ook niet nodig zijn. Ik heb overwogen om de preek dan maar in eigen woorden na te vertellen. Om van een preek dus een nieuwe preek te maken. Maar dan zou je misschien niet goed kunnen zien wat echt van Augustinus is en wat van mij LEES HIER VERDER…

Over de preek van Augustinus over Johannes 1:1 – eerste deel

This entry is part 16 of 16 in the series Bijbelse theologie

1 De inleiding op de preek heeft vooral benadrukt dat de Bijbelse teksten afkomstig zijn van “bergen”, van mensen die op de hoogte staan “vanwaar mij dag en nacht mijn hulp en bijstand wacht.” Wat zij op die hoogte ontvangen hebben, geven ze aan ons door. Wij ontvangen de openbaring van God door hun spreken. Maar dat kan alleen als we “geestelijke” mensen zijn, want de natuurlijke mens neemt niet aan wat van God is. Er zijn natuurlijke en geestelijke mensen, en er zijn gewone mensen en “bergen” van mensen. Zo heeft Augustinus de grondslag gelegd voor wat hij nu LEES HIER VERDER…

OVER DE INLEIDING TOT DE PREEK VAN AUGUSTINUS OVER JOHANNES 1:1

1 Sinds enkele weken lees ik preken van Augustinus. 1600 jaar oud zijn ze. Uitgesproken in het Latijn voor toehoorders die ik me nauwelijks kan voorstellen, in een culturele wereld waar ik geen directe toegang toe heb en bovenal vanuit een Bijbelse tekst – de Latijnse vertaling van de Bijbel – die door mij niet gebruikt wordt. Dat is aanleiding voor grove misverstanden en de reden dat ik me daarin zou verdiepen is niet onmiddellijk helder. Toch vind ik het fascinerend om te zien hoe deze stem uit een ver verleden probeert om mij goed bekende teksten te doorgronden en LEES HIER VERDER…