Of de menselijke ervaring een basis is om over God te spreken? – Q.1, art. 3

VRAAG 1 Wat is de eigen en passende aard van ons spreken over God? Artikel 3 Of de menselijke ervaring een basis is om over God te spreken? Wij gaan aldus voort met betrekking tot het derde artikel: Tegenwerping 1. Het lijkt erop dat we over God alleen kunnen spreken op grond van algemeen-menselijke ervaring. Ervaring moet nu eenmaal aan elk menselijk spreken voorafgaan, zoals ook Tilleman zegt: “Ervaring zal altijd de basis vormen. Zonder ervaring hebben we immers ook geen behoefte om er over te spreken! We kunnen God dus ervaren, voelen.” (T, p. 13) Daarom is de menselijke ervaring LEES HIER VERDER…

Of we aan één godsbeeld genoeg hebben?–Q.1, art. 2

VRAAG 1 Wat is de eigen en passende aard van ons spreken over God? Artikel 2 Of we aan één godsbeeld genoeg hebben? Wij gaan aldus voort met betrekking tot het tweede artikel: Tegenwerping 1. Het lijkt erop dat we tenminste twee verschillende (typen van) godsbeelden nodig hebben. Immers, “Je kan stellen dat er in de vrijzinnigheid twee godsbeelden overheersen: een immanent godsbeeld en een transcendent godsbeeld.” (T, p. 9) Daarom hebben we aan één godsbeeld niet genoeg om over God te spreken. Tegenwerping 2. Het lijkt er bovendien op dat we over God juist moeten spreken in een veelheid van LEES HIER VERDER…

Post-liberalisme of neo-orthodoxie?

De zaak kan heel eenvoudig worden voorgesteld, als we een aantal enorme simplificaties hanteren. Het Post-liberalisme verzet zich tegen de gezamenlijke vooronderstelling van de orthodoxie en de liberale theologie, namelijk dat de Bijbelse teksten historische waarheid claimen. De orthodoxie neemt de Bijbelse voorstelling dan gewoon, d.w.z. naïevelijk over en maakt zich die eigen. Het liberalisme daarentegen hanteert moderne wetenschappelijke en historische kennis om die claim te ontkrachten. Het is naïveteit tegenover wantrouwen, maar beide houdingen draaien om de historische feitelijkheid van het Bijbelse verhaal. Om de vraag dus: is het echt zó gebeurd? De simpele tegenstelling wordt dan: Ja! of LEES HIER VERDER…

God als gevoel?

Erik Jan Tilleman in “Vrijzinnig spreken over God”, p. 13 Tilleman : Zouden we ook over God spreken als we God…. niet kunnen ervaren? Waarschijnlijk niet. Want hoe zouden we dat ook kunnen als het spreken niet vooraf is gegaan door een ervaring? Ervaring zal altijd de basis vormen. Zonder ervaring hebben we immers ook geen behoefte om er over te spreken! We kunnen God dus ervaren, voelen.  Dat kan zelfs heel vaak (maar soms ook heel weinig). Zo’n tekst moet je goed en nauwkeurig lezen. Even in het voorbijgaan wordt “ervaring” gelijkgesteld aan “gevoel.” Is dat correct? Wat is LEES HIER VERDER…

Geloven of belijden?

Tussen geloven en belijden bestaat natuurlijk een verband, maar het is niet hetzelfde. “Belijden” wij wat wij “geloven”? Dan zou de inhoud zo ongeveer hetzelfde zijn. Ik geloof in Vader, Zoon en heilige Geest, en als ik dat hardop zeg, dan belijd ik het ook. En als ik het niet geloof, dan zal ik dat ook hardop zeggen, en dan belijd ik – spreek me in het openbaar uit – dat ik het niet geloof. Maar is dat dan het enige? Belijden is dan hardop zeggen wat ik geloof. En wat ik niet geloof, kan ik dan ook niet belijden. LEES HIER VERDER…