De messias brengt waarheid en gerechtigheid – Jesaja 59 – vers voor vers – deel 23

This entry is part 57 of 65 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 59, vers voor vers. A. De ongerechtigheid van het volk (1- 8) B. Belijdenis van zonden: de waarheid ontbreekt (9-15a) C. De HEERE zendt een Verlosser (15b-20) D. Het nieuwe verbond in de Messias (21)    Send article as PDF   

De bekering van de kamerling – Handelingen 8

This entry is part 54 of 65 in the series BROADCAST

Exegetische voorbereiding van de verkondiging van as zondag 1 oktober 2017 in Schagen. Handelingen 8:25-40 25 Toen zij dan getuigd hadden van het Woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het Evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. 26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27 En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de LEES HIER VERDER…