Een nieuw project

This entry is part 4 of 6 in the series Exegese

This entry is part 4 of 6 in the series Exegese De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan en dan heb ik altijd een project, dat soms twee maanden in beslag neemt of zelfs meer dan een jaar duren zal. Ik had mij voorgenomen nu eens helemaal te voltooien waar ik in de periode van mijn dissertatie aan begonnen was, maar vanwege tijdsdruk niet heb kunnen afmaken: een commentaar samenstellen op de brief van Paulus aan de Romeinen. Het begin is er nu, en het laat zich aanzien dat het me meerdere jaren zal bezighouden. De eerste fase is het doorwerken LEES HIER VERDER…

Predik het Woord

Predik het Woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. (2 Tim. 4:2) Al maandenlang denk ik na over het karakter van mijn prediking in de gemeente van IJmuiden. Vindt mijn prediking wel aansluiting bij het geloof van de gemeente? Zijn mijn preken niet te onderwijzend of te vermanend? Schenk ik voldoende aandacht aan de normale ervaringen van mijn gemeenteleden, die lang niet allemaal op hetzelfde niveau van geloof leven? Ben ik te zeer gericht op het onderwijs vanuit de Schrift en komt daardoor de bemoediging tekort? Ik zou niet weten waar LEES HIER VERDER…

Ruth – tussen herinnering en verwachting (1)

Verslag van de Bijbelbespreking op maandag 27 maart 2017 Inleiding De gebeurtenissen in het boek Ruth spelen zich af in de tijd van de Richters, ergens tussen 1400 en 1100 v.Chr. Omdat het boek geen naam geeft van een van de richters, moet de hongersnood hebben plaatsgevonden in een periode zonder leider in Israël. Sommigen (De joodse schrijver Flavius Josephus uit de eerste eeuw) zeggen dat het gebeurd moet zijn in de tijd van de Hogepriester Eli, die we kennen uit het begin van 1 Samuel. Het thema van dit boek is in één woord samen te vatten als Terugkeer. LEES HIER VERDER…

De Wet van Christus #1 – het beginsel van de Christelijke ethiek

This entry is part 1 of 1 in the series ethiek

This entry is part 1 of 1 in the series ethiek Jezus Christus is niet alleen Heiland maar ook Heer. Als wij Hem liefhebben als onze Verlosser, dan zullen wij Hem ook moeten gehoorzamen als onze Heer. Zo zegt de Heere Jezus het zelf in Johannes 14:15, “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.” 1. Uit genade alleen en de geboden In een protestantse context lijkt dit vreemd te zijn. Wij hebben toch geleerd, dat de verlossing “uit genade alleen” is. Niet uit de werken van de Wet, opdat niemand zou kunnen roemen. Maar het beginsel van LEES HIER VERDER…

Verslag van de bijbelbespreking van maandag 13 maart: Rebecca – deel 2

This entry is part 8 of 11 in the series Bijbelbespreking

This entry is part 8 of 11 in the series Bijbelbespreking We kijken nu naar een aantal andere teksten waarin we het karakter en de daden van Rebecca te horen krijgen. Dan gaat het over haar onvruchtbaarheid (Gen. 25:21), de geboorte van de tweeling (22-26), en haar voorkeur voor Jacob. Maar ook over de liefde van Jacob en Rebecca die blijkt uit het gezamenlijke gebed (25:21) en hun liefkozingen (26:8). We horen ook nog over haar moeilijkheden met haar schoondochters, de vrouwen van Ezau (26:35). Maar het hoogtepunt is ongetwijfeld de list die zij met Jacob uitvoert om het eerstgeboorterecht LEES HIER VERDER…