Over de preek van Augustinus over Johannes 1:1 – eerste deel

This entry is part 16 of 16 in the series Bijbelse theologie

1 De inleiding op de preek heeft vooral benadrukt dat de Bijbelse teksten afkomstig zijn van “bergen”, van mensen die op de hoogte staan “vanwaar mij dag en nacht mijn hulp en bijstand wacht.” Wat zij op die hoogte ontvangen hebben, geven ze aan ons door. Wij ontvangen de openbaring van God door hun spreken. Maar dat kan alleen als we “geestelijke” mensen zijn, want de natuurlijke mens neemt niet aan wat van God is. Er zijn natuurlijke en geestelijke mensen, en er zijn gewone mensen en “bergen” van mensen. Zo heeft Augustinus de grondslag gelegd voor wat hij nu LEES HIER VERDER…

De gerechtigheid die de Geest in ons werkt: parafrase van Romeinen 8

PARAFRASE ROMEINEN 8 GEEN VERDOEMENIS Ik kan hier nu alvast een conclusie trekken en dat is deze: voor hen die in Christus Jezus zijn, met Hem verbonden zijn, gelijk geworden zijn in Zijn dood en opstanding, voor die mensen is er geen verdoemenis meer. Het rechtvaardig oordeel van God over hen leidt niet tot de straf die daarmee verbonden is. “Verdoemenis” is namelijk niet alleen het oordeel dat God velt, maar juist ook het vonnis dat Hij voltrekt. Het is oordeel en strafuitvoering inéén. Natuurlijk zijn we nog niet geheel en al bevrijd van de macht van de dood en LEES HIER VERDER…

De waardigheid van de mens in Psalm 8

This entry is part 15 of 16 in the series Bijbelse theologie

Soms heeft een loflied een duidelijk kritische ondertoon. Ik denk dat Psalm 8, het avondlied – de zon wordt niet genoemd, wel de maan en de sterren in vers 4 – daar een voorbeeld van is. Het bevat die prachtige woorden: “wat is de mens dat U aan hem denkt?” En: “U hebt hem een weinig minder dan de engelen gemaakt, met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond.” Of ook: “U doet hem heersen over de werken van uw handen.” Verzen waarbij wij soms willen denken aan de duidelijke overmacht van de mens in de natuur, aan het feit LEES HIER VERDER…

KOINONIA BIJBELSTUDIE – De missie van de Messias – Jesaja 61 – #25

This entry is part 63 of 70 in the series BROADCAST

Deel #25 in de serie over Jesaja (en niet #26 zoals ik abusievelijk vermeld heb in de uitzending), dit keer over Jesaja 61. Dit is het begin van het “mission statement van de Messias”, dat nog doorloopt tot en met hoofdstuk 62.    Send article as PDF