De kerk van Absalom

Maak 3 euro over op rekening 4379995, t.n.v. R.A. Veen te Ter Apel, en voeg er je emailadres bij. Ik stuur je dan per ommegaande de PDF van dit boek toe.

Je kunt het boek ook in print bij mij bestellen voor E 11,00 exclusief portokosten.

Maak 12,60 over op bovenstaande rekening en vermeld je adres, en ik stuur je zo spoedig mogelijk een exemplaar op.

Hier kun je het boek bekijken:

Lulu verkoop pagina

Een zomer theologie en Het boek van de verwekkingen zijn uit.

Een zomer theologie en Het boek van de verwekkingen zijn uit.

Twee nieuwe projecten:

DE TORAH EN DE MESSIAS ebook

Het tweede deel van “De Torah en de Messias” is uit. Onder de titel: Het Boek van de Verwekkingen spreek ik uitgebreid over de eerste, fundamentele passages in Genesis: de schepping van de mens en de sabbat, de relatie van de man en zijn partner, de zogenaamde zondeval en de eerste (broeder-)moord.

Download het bij Lulu voor slechts $6,- (ongeveer euro 5,-)

Of koop het rechtstreeks bij mij. Maak 5 euro over op rekening PB 4379995 o.v.v. “Messias deel 2” en je email-adres, en dan krijg je per ommegaande het pdf-bestand toegestuurd.

EEN ZOMER THEOLOGIE als paperback

Ook verschenen bij LULU.com: de geprinte versie van “Een zomer theologie.’  Voor degenen die het boek gedrukt willen zien. De kosten zijn relatief hoog omdat printen tegenwoordig duur is, en de verzendkosten liggen ook al rond de 6 dollar. Maar je krijgt dan een fraaie ringband met 196 pagina’s hartstochtelijke theologie… !

Bestel HIER het boek Een zomer theologie bij LULU.

De Torah en de Messias

Jezus is de Christus van de kerk, de zoon van God in de triniteit  OF Jezus is de griekse naam van een joodse prediker uit de eerste eeuw.

De kerkelijke en de historische Jezus staan in spanning met elkaar. Dit e-boek – de eerste van een serie – behandelt de vraag hoe Jezus tegenover de Torah en de mondelinge leer van het jodendom stond. Heeft Jezus afstand genomen van de Torah? En zo ja, in welke zin? Is Jezus een wetsgetrouwe jood net als de farizeeën of is er toch een diepgaand verschil, dat met de gemeenschap te maken heeft die beide voor ogen stond?

Toah_en_messias

Uit het voorwoord:

De onderstaande tekst is geschreven met een speciaal publiek voor ogen. De afstand tussen Jezus Christus – de kerkelijke Jezus – en de ware, historische Jezus, heeft in de kerk tot een dubbelzinnige houding geleid. Het christelijk geloof hangt nog steeds samen met de belijdenis van Jezus als de messias.

Maar het besef is doorgedrongen dat Jezus zonder zijn joodse achtergrond niet te begrijpen is. Jezus is voor alles een jood, en wel binnen de context van het eerste eeuwse jodendom. De fundamentele overtuigingen van het jodendom van zijn tijdgenoten – rondom de kernthema’s van land, tempel, uitverkiezing en torah – bepalen ook hem.

Koop het boek hier bij LULU.com

Klik hier voor informatie over het boek en geef je op voor de emaillijst over de serie De Torah en de Messias

De Torah en de Messias deel 1

Een nieuw boek is uit: De Torah en de Messias – deel 1

De Torah en de Messias – deel 1 – Jezus en de Torah.

De kerkelijke Jezus tegenover de ‘joodse’ Jezus. Het is het dilemma waar we in de kerk nogal mee worstelen. Hoe kunnen we de ‘hoge’ christologie waarin Jezus de Zoon van God is en de verlosser van de mensheid in harmonie brengen we met de nieuwe inzichten in het joodse karakter van Jezus?

In een serie publicaties onder de titel: de Torah en de Messias wil ik proberen indirect een antwoord op die vraag te vinden door de gehele Bijbel langs te gaan en steeds de vraag te stellen wat het ons te zeggen heeft over de betekenis van de messias. Vragen als: hoe hangt het Oude testament samen met het Nieuwe? Heeft Jezus de Torah aanvaard of terzijde geschoven? En welke relatie heeft Jezus tot de mondelinge leer in het Jodendom?

Het boek is geschreven voor niet-deskundigen en bevat dus ook geen voetnoten naar de beschikbare literatuur op dit punt. Dat is een nadeel voor wie de redenen achter bepaalde stellingnames wil leren kennen, maar een voordeel voor wie zich de stof wil eigen maken zonder diepgaand onderzoek te doen.

Je kunt het boek aanschaffen via deze link naar LULU.com.

Je kunt ook betalen via paypal,  – via raveen1956@hotmail.com – en dan krijg je het boek van mij per email toegestuurd.

Het is op dit moment nog alleen beschikbaar als PDF download. Je kunt het boek downloaden en vervolgens uitprinten.

De prijs is $8,- oftwel E 6.09.