Johannes (97) – Jezus’ verschijning aan Maria Magdalena

Joh. 20:11-18 Het belangrijkste en meest overtuigende bewijs van de opstanding van Jezus, zijn Zijn verschijningen. In de bijbel worden er meerdere vermeld, zelfs 10 om precies te zijn. De eerste daarvan vinden we hier in ons evangelie. Het is Zijn verschijning aan Maria Magdalena. Johannes koos deze verschijning ongetwijfeld uit, omdat de andere evangeliën er geen melding van gemaakt hebben. De tweede verschijning die Johannes vermeldt, is die van de 10 overgebleven apostelen zonder Thomas (Joh. 20:19 – 25), ook vermeld bij Lukas (Luk. 24:13 – 32). En dan nog eens een verschijning aan de 11 apostelen, Thomas inbegrepen, LEES HIER VERDER…

Johannes (96) – De opstanding van Jezus

Op de dag van Pinksteren heeft Petrus een toespraak gehouden, met alle kenmerken van een tekstuitleggende preek. (In het Engels heet dat “expository preaching”.) We vinden die toespraak in Handelingen 2, vanaf vers 14 tot en met vers 36. Het is de oudste tekst van een preek die we hebben en daarom is het zo interessant om te zien dat Petrus de bijbel uitlegt en toegepast op de gebeurtenissen van dat moment. De aanleiding van de preek is gelegen in de spottende woorden van de omstanders: “zij zijn vol zoete wijn” (Hand. 2:13). Omdat zij vervuld waren met de heilige LEES HIER VERDER…

Johannes (95) – De begrafenis van Jezus

Joh. 19:38-42 De weergave van het verraad, het verhoor, de kruisiging en het sterven van Jezus heeft in Johannes een geheel andere toonzetting dan in de andere evangeliën. Dit evangelie wil laten zien dat in al deze gebeurtenissen God de regie heeft gehouden. Dat is het bijzondere accent van de evangelist. Ook in de vernedering blijft Jezus volmaakt de Zoon van God. Het vleesgeworden Woord heeft Zijn almacht niet afgelegd. Niemand had de macht het leven van Jezus te nemen of zelfs maar te bedreigen als het hem niet van bovenaf gegeven was. Zoals we al gelezen hebben: “niemand neemt LEES HIER VERDER…

Johannes (94) – De kruisiging van Jezus (3)

Joh. 19:31-37 Ook na de dood van Jezus merken we de soevereine regie van God over alle gebeurtenissen. Het enige zichtbare voor de ogen van alle getuigen, was wat mensen dachten en deden. Het verzoek van de Joodse leiders, om te beginnen, aan Pilatus, “of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden” (vers 31). En we horen ook het motief daarvan: “omdat het de voorbereiding was, want de dag van die sabbat was een grote dag.” Blijkbaar heeft Pilatus dat verzoek ingewilligd, want de soldaten komen en breken de benen van de twee mannen die met Jezus gekruisigd waren. LEES HIER VERDER…

Johannes (93) – De kruisiging van Jezus (2)

Joh. 19:28-30 Meteen daarna, vertelt Johannes, meteen na de demonstratie van de zorgzaamheid van Jezus voor Zijn moeder, is er nog een laatste profetie die vervuld moest worden. Het zijn de woorden van David in Psalm 69. “Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken” (Psalm 69:22).    Send article as PDF   

Johannes (92) – De kruisiging van Jezus (1)

Joh. 19:17-27 Een oud lied opent met de woorden: “Rechtvaardigheid drong aan op straf.” We vergeten het vaak of we willen het niet horen, maar God is in Zijn volmaaktheid een heilig God die het kwade niet negeert en het onreine niet dulden kan. Het evangelie van Christus is en blijft in de eerste plaats, in volkomen overeenstemming  met het Oude Testament, een evangelie van Gods gerechtigheid. “Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid” hoort Jesaja in zijn hemelse visioen (Jes. 6:3). Maar, zoals het lied dan ook verder gaat: LEES HIER VERDER…

Johannes (91) – Het oordeel van Pilatus

Joh. 18:39 – 19:16 Het vorige gedeelte eindigde in 18:38 met de uitspraak van Pilatus als onderzoeksrechter: “Ik vind geen schuld in Hem.” Jezus heeft niet ontkend dat Hij koning is, maar Zijn koninkrijk is “nu” niet van hier, zegt Hij in vers 36. Dat is een belangrijke nuancering. Dat het Koninkrijk der hemelen een geestelijk koninkrijk is, sluit in het geheel niet uit dat de Koninklijke macht van Jezus zich ook over heel de aarde uitstrekt. Hem is immers gegeven alle macht in de hemel en op de aarde zegt Mattheus. En uiteindelijk zal de Heere Jezus het Koningschap LEES HIER VERDER…

De “zin van het leven” – studiedienst IJmuiden 7 augustus 2016

Over Joh. 4:31-42 Waar draait het leven om? Wat is de “zin” van het leven? Jezus geeft het antwoord: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbreng.” Zoals Spurgeon het zei: “ik leef van datgene waarvoor ik leef.” Wij kennen de zin van het leven. Want Hij heeft ons gezonden om te zaaien en te maaien. Hij Zelf is de zin van het leven en de geschiedenis, omdat Hij het leven is. (Dominees die zeggen dat wij de zin van het leven moeten zoeken, weten niet waar ze het over LEES HIER VERDER…