De messias brengt waarheid en gerechtigheid – Jesaja 59 – vers voor vers – deel 23

This entry is part 57 of 73 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 59, vers voor vers.

A. De ongerechtigheid van het volk (1- 8)
B. Belijdenis van zonden: de waarheid ontbreekt (9-15a)
C. De HEERE zendt een Verlosser (15b-20)
D. Het nieuwe verbond in de Messias (21)