De vijf kenmerken van een goed gemeentelijk lied – KOINONIA LIVE! #14

This entry is part 15 of 65 in the series BROADCAST

Vandaag over het artikel van Matt Boswell over de kenmerken van een goed kerklied. Besproken worden ook Psalm 96, Kol. 3:16 en 1 Kron. 16. En heel kort ook nog Lied 812 uit de Nieuwe Liedbundel, van Huub Oosterhuis. Een goed kerklied moet: 1. Gericht zijn tot God en over God gaan. 2. Bijbels zijn, verzadigd van Gods Woord. 3. Wijzen naar het evangelie, dus: de heilige God, de menselijke zonde, Christus’ tussenkomst en ons gelovig antwoord bevatten. 4. Werkelijk gemeentelijk zijn: een collectief zingt, niet een individu. 5. Evangeliserend zijn: het evangelie proclameren tegenover een ongelovige wereld.    Send LEES HIER VERDER…

Het gezag van de Schrift in de prediking

“Wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God.” “Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus’ wil.” (2 Kor. 4:2, 5) Het overkomt vaak studenten uit een christelijk gezin, die op de middelbare school of op de universiteit geconfronteerd worden met harde kritiek op de Bijbel. Ze beginnen te twijfelen. De antwoorden van vader en moeder zijn niet LEES HIER VERDER…

KOINONIA LIVE! #7 – Biddag voor gewas, arbeid en visserij – 8 maart 2017

This entry is part 8 of 65 in the series BROADCAST

Deze aflevering is geheel gewijd aan de preek van de Biddag voor gewas, arbeid en visserij. De tekst voor deze avonddienst kwam uit Mattheus 20:1-16. De verkondiging ging over het falen van onze samenleving. Als de Heere ons niet door Zijn genade bewaart, zal onze afgoderij (Nationalisme, de Economie, het Populisme) grote schade blijven aanrichten. Maar Gods Geest houdt nog tegen, wat anders absoluut verderf zou brengen. Dat is de reden dat we een biddag hebben: omdat het slecht gaat, niet omdat we reden hebben om tevreden te zijn. Goed om daaraan te denken als volgende week gekozen moet worden. LEES HIER VERDER…

De kleine waarheid

Toen Zarathustra alleen was, sprak hij tot zijn hart: ‘Zou het dan mogelijk zijn. Deze oude heilige heeft in zijn woud nog niet gehoord dat God dood is!   Toen Zarathustra die laatste dag weer op pad ging en de zon al was ondergegaan kwam hij een oude man tegen die als volgt tot hem sprak: ‘U praat veel, Zarathustra, over het christelijk geloof, maar u praat nooit met ons gelovigen.’ En Zarathustra antwoordde hem: ‘Over het geloof moet men alleen met ongelovigen spreken want het is een ziekte die men in beschaafd gezelschap alleen fluisterend kan noemen als men LEES HIER VERDER…

Waarom ik wél een Christen ben…

Ik ben uitgenodigd om te discussiëren op een site die freethinker.nl heet. Ging toevallig via Internet, Facebook. Ik was aan het lezen op de CJP site, vond daar een tekst over evangelisatie tijdens de 4-daagse, reageerde spontaan met een uitroep: Mooi gedaan, moeten we meer durven. Freethinker.nl vindt evangerlisatie overbodig en irritant. Discussies dus, zoals heel lang geleden, toen ik nog student filosofie en theologie was. Even wennen. Rereformed heet hij op het Internet, maar misschien mag ik Albert zeggen. Zijn tekst vind je hier. http://www.kolumbus.fi/volwassengeloof/waaromgeenchristen.htm Albert, dit is teveel om in één keer op te reageren, want het gaat LEES HIER VERDER…