Voorbereiding van de verkondiging op Hemelvaartsdag 2017

This entry is part 6 of 6 in the series Exegese

This entry is part 6 of 6 in the series Exegese NB, helaas is er geen opname van de preek op Hemelvaartsdag… Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus, Van alle kerkelijke feesten is Hemelvaart het kleinste. Zeer uitbundig vieren wij kerst, diep bewogen vieren wij Goede Vrijdag, en vol vreugde ook het Paasfeest. Daarna bewegen wij ons zo snel als maar kan naar Pinksteren waarmee we het seizoen van de grote feesten afsluiten. Daar tussenin zit dan Hemelvaart. Ik ben zeer dankbaar dat onze gemeente dat op de donderdag apart viert. Veel andere gemeenten bestempelen de zondag LEES HIER VERDER…

Een nieuw project

This entry is part 4 of 6 in the series Exegese

This entry is part 4 of 6 in the series Exegese De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan en dan heb ik altijd een project, dat soms twee maanden in beslag neemt of zelfs meer dan een jaar duren zal. Ik had mij voorgenomen nu eens helemaal te voltooien waar ik in de periode van mijn dissertatie aan begonnen was, maar vanwege tijdsdruk niet heb kunnen afmaken: een commentaar samenstellen op de brief van Paulus aan de Romeinen. Het begin is er nu, en het laat zich aanzien dat het me meerdere jaren zal bezighouden. De eerste fase is het doorwerken LEES HIER VERDER…

Leven, licht, gemeenschap en blijdschap – KOINONIA LIVE! #15

This entry is part 16 of 17 in the series BROADCAST

This entry is part 16 of 17 in the series BROADCAST De apostelen hebben Christus gekend in lichamelijke gedaante, en leerden Hem geestelijk kennen na Hemelvaart en Pinksteren. Op grond van hun ervaring en inzicht hebben zij het evangelie met gezag kunnen proclameren. Wij leren Christus kennen door hun getuigenis en proclamatie, en als we hun onderwijs volgen, leren we Christus kennen zoals Hij is. Op grond daarvan mogen we Hem ook ervaren in die bijzondere geestelijke gemeenschap die het geloof met zich brengt en die alle gelovigen in de gemeente met elkaar verbindt.    Send article as PDF   

De broeders en zusters liefhebben

Verslag van de bespreking van 19 april 2017 1. Liefde als het oude gebod (2:7) 2. Liefde als het nieuwe gebod (2:8) 3. Liefde als een manier van leven (2:9-11) 4. Samenvatting Voor Johannes is het duidelijk: liefde is het kenmerk van een waarachtige gelovige. Liefde tot God is de inhoud van onze relatie met Hem. Liefde voor andere mensen is het hoogtepunt van alle menselijke relaties. Liefde tot God en de naaste is de kernachtige samenvatting van Gods geboden. 1. Liefde als het oude gebod (2:7) Je kunt aan Johannes merken, dat hij die liefde ook voelde voor de LEES HIER VERDER…

Het gezag van de Schrift in de prediking

“Wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God.” “Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus’ wil.” (2 Kor. 4:2, 5) Het overkomt vaak studenten uit een christelijk gezin, die op de middelbare school of op de universiteit geconfronteerd worden met harde kritiek op de Bijbel. Ze beginnen te twijfelen. De antwoorden van vader en moeder zijn niet LEES HIER VERDER…

Moeilijke teksten lezen: een voorbeeld uit Ezechiel

Een van de moeilijkste teksten uit de bijbel is ongetwijfeld het boek Ezechiël. Er is veel inspanning voor nodig om de boodschap in dat boek te ontcijferen. Toch is het niet onmogelijk. Er is een bepaalde manier van lezen voor nodig. Met enige oefening kan iedereen dat leren. Ik wilde dat eens illustreren aan een passage uit Ezechiël 36. Leest u eerst eens, voor u dit verder leest, Ezechiël 36:16 – 38. En stelt u zich dan eens de vraag hoe u dit hoofdstuk zou indelen en welke titel u aan die gedeelten zou geven. Dan kom ik tot het LEES HIER VERDER…