Misdaad of straf? – het probleem van Genesis 4:13

This entry is part 9 of 9 in the series Exegese

Hoe vertalen we Genesis 4:13? Gen 4:13 ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשא׃ De meeste vertalingen hebben “punishment”, d.w.z. straf. Het Hebreeuwse woord awon betekent in de eerste plaats “zonde, overtreding”, maar het kan dan ook het gevolg van de zonde betekenen, en dat is dan “straf”.  NET meldt dat deze betekenis op metonymia gebaseerd is, d.w.z. als een vorm van beeldspraak, waarbij niet van de overeenkomst tussen object en beeld gebruik gemaakt wordt, maar van een andere relatie. In dit geval de relatie van oorzaak en gevolg. Een misdaad leidt onvermijdelijk (uiteindelijk) tot straf. De Statenvertalers zetten nu in de tekst de LEES HIER VERDER…

Bespreking van Romeinen 9 vers 1 tot en met 5 – tekst bij de opname van KOINONIA LIVE!

This entry is part 7 of 9 in the series Exegese

BIJBELBESPREKING ROMEINEN Robbert Veen © 2017 Romeinen 9 – 11 Hoofdstuk 9 tot en met 11 vormen een zelfstandige eenheid binnen de brief. Vanwege het ongeloof van Israël kan de vraag opkomen, of het vertrouwen in Gods gerechtigheid gefundeerd is. Uiteindelijk wordt Gods gerechtigheid zichtbaar in de rechtvaardiging van degenen die zijn uitverkoren. Maar ook Israël is het uitverkoren volk. Het lijkt zo te zijn dat Gods uitverkiezing van Israël niet heeft geleid tot hun rechtvaardiging. Maar mogen wij dan wel vertrouwen dat onze uitverkiezing leidt tot onze rechtvaardiging? Met andere woorden, als nu blijkt dat joden en heidenen op LEES HIER VERDER…

De waardigheid van de mens in Psalm 8

This entry is part 15 of 16 in the series Bijbelse theologie

Soms heeft een loflied een duidelijk kritische ondertoon. Ik denk dat Psalm 8, het avondlied – de zon wordt niet genoemd, wel de maan en de sterren in vers 4 – daar een voorbeeld van is. Het bevat die prachtige woorden: “wat is de mens dat U aan hem denkt?” En: “U hebt hem een weinig minder dan de engelen gemaakt, met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond.” Of ook: “U doet hem heersen over de werken van uw handen.” Verzen waarbij wij soms willen denken aan de duidelijke overmacht van de mens in de natuur, aan het feit LEES HIER VERDER…