KOINONIA BIJBELSTUDIE – De missie van de Messias – Jesaja 61 – #25

This entry is part 63 of 63 in the series BROADCAST

Deel #25 in de serie over Jesaja (en niet #26 zoals ik abusievelijk vermeld heb in de uitzending), dit keer over Jesaja 61. Dit is het begin van het “mission statement van de Messias”, dat nog doorloopt tot en met hoofdstuk 62.    Send article as PDF   

Een conferentie in Opheusden: de waarde van de Byzantijnse bijbelhandschriften

This entry is part 2 of 2 in the series NT-Grieks

Afgelopen zaterdag zijn Henneke en ik naar een conferentie gegaan in Opheusden, georganiseerd door het LOGOS-instituut. Wij wilden wel eens weten wat er gezegd zou worden over de twee grote onderwerpen van de conferentie. In de eerste plaats de betekenis van de schepping voor de moderne wetenschap – met name de biologie en de evolutietheorie. In de tweede plaats de kritiek op de moderne bijbelwetenschap (op het gebied van de handschriften, tekstkritiek, en de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. In een aantal bijdragen wil ik proberen onze indruk van deze conferentie weer te geven. In deze eerste bijdrage een verslag LEES HIER VERDER…

De messias brengt waarheid en gerechtigheid – Jesaja 59 – vers voor vers – deel 23

This entry is part 57 of 63 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 59, vers voor vers. A. De ongerechtigheid van het volk (1- 8) B. Belijdenis van zonden: de waarheid ontbreekt (9-15a) C. De HEERE zendt een Verlosser (15b-20) D. Het nieuwe verbond in de Messias (21)    Send article as PDF