Het gezag van de Schrift in de prediking

“Wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God.” “Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus’ wil.” (2 Kor. 4:2, 5) Het overkomt vaak studenten uit een christelijk gezin, die op de middelbare school of op de universiteit geconfronteerd worden met harde kritiek op de Bijbel. Ze beginnen te twijfelen. De antwoorden van vader en moeder zijn niet LEES HIER VERDER…

KOINONIA LIVE! #12 – de vijf “fundamentals”- 18 April 2017

This entry is part 13 of 65 in the series BROADCAST

De “Five Fundamentals” markeren het verschil tussen Bijbelgetrouw Christendom en het modernisme. In deze aflevering bespreek ik die “Fundamentals” vanuit de Gereformeerde Traditie tegenover het modernisme van Harry Kuitert. De Fundamentals zijn: 1. De volkomenheid van de Schrift 2. De godheid van Jezus (of: de maagdeijke geboorte) 3. Christus’ plaatsvervangend sterven 4. Christus’ lichamelijke opstanding 5. De echtheid van Christus’ wonderen    Send article as PDF   

KOINONIA LIVE! #10 – Sola Scriptura en de predikant – over D.A. Carson

This entry is part 11 of 65 in the series BROADCAST

Geheel gewijd aan D.A. Carson. Zijn preek over Deuteronomium 17 geeft ons inzicht in het belang van “Sola Scriptura” voor het werk van een predikant. Dat is een opmerkelijke exegese en toepassing van de Koningswet op de praktijk van de prediking. Hieronder de volledige video van de toespraak van Carson:    Send article as PDF   

KOINONIA LIVE! #7 – Biddag voor gewas, arbeid en visserij – 8 maart 2017

This entry is part 8 of 65 in the series BROADCAST

Deze aflevering is geheel gewijd aan de preek van de Biddag voor gewas, arbeid en visserij. De tekst voor deze avonddienst kwam uit Mattheus 20:1-16. De verkondiging ging over het falen van onze samenleving. Als de Heere ons niet door Zijn genade bewaart, zal onze afgoderij (Nationalisme, de Economie, het Populisme) grote schade blijven aanrichten. Maar Gods Geest houdt nog tegen, wat anders absoluut verderf zou brengen. Dat is de reden dat we een biddag hebben: omdat het slecht gaat, niet omdat we reden hebben om tevreden te zijn. Goed om daaraan te denken als volgende week gekozen moet worden. LEES HIER VERDER…

De fundering van de theologische kritiek – een beschouwing

Theologische kritiek is noodzakelijk voor het leven van de gemeente. Moet een theoloog nadenken over de waarheid van de preek? Of is er geen waarheid? En een gemeentelid, moet die alles klakkeloos aanvaarden wat een dominee vertelt? Moet een preek kritisch worden gevolgd en beoordeeld met Gods Woord? Mogen wij postmoderne mensen de waarheid kiezen uit het aanbod die ons gepast lijkt? We moeten het gaan hebben over de noodzaak van theologische kritiek. Een theologische kritiek zoals ik mij die voorstel is een bijzondere taak van de theologie. Het betreft geen kritiek, die de kern zou kunnen zijn van de LEES HIER VERDER…