Ons geloof: hoe dragen we bij aan de vrede?

Essentieel voor de leer van de geweldloosheid is de leer van de voorzienigheid van God. We geloven daar steeds minder in, maar ze is cruciaal. De overtuiging dat uiteindelijk niets gebeuren kan zonder Gods almacht en dat mensen door gebed en gehoorzaamheid God in deze wereld kunnen betrekken, Hem tot een factor kunnen maken (dus niet automatisch: alles wat er gebeurt, is Gods wil). De aanvaarding van Gods voorzienigheid houdt in: De erkenning dat wij de gevolgen van onze daden en de context waarin ze hun betekenis hebben niet kunnen overzien en toch verantwoordelijk zijn De erkenning dat de uiteindelijke LEES HIER VERDER…

Wat als? Bezwaren tegen het pacifisme

Een bezwaar tegen de pacifistische positie werkt als volgt: stel nu eens, dat alle mensen zo dachten als jij – zegt dan iemand tegen ons – dan zou… Al naar gelang de situatie kan hier iets verschrikkelijks volgen:. Bij de toetsing van gewetensbezwaarden bij dienstweigering ging het verhaal dat zoiets altijd gevraagd werd: stel dat jij en je vriendin worden aangevallen, zou jij dan je vriendin niet verdedigen met geweld? Of ruimer: stel dat jij geleefd had in de vooravond van de tweede wereldoorlog en jij had Hitler kunnen doden, was je daartoe dan niet verplicht geweest? Of stel dat LEES HIER VERDER…

De gerechtvaardigde oorlog revisited

  In onze cultuur wordt de mythe van het verlossende geweld ondersteuntddoor bepaalde vormen van theologie. De meerderheid van de kerken, ook de Katholieke kerk, omarmt de zg. theorie van de “gerechtvaardigde oorlog.” Dat houdt in dat geweld principieel wordt afgewezen tenzij aan bepaalde condities is voldaan. Die condities worden op verschillende manieren uitgewerkt, ik geef een voorbeeld: De oorlog moet door een rechtmatige autoriteit zijn uitgeroepen De oorlog moet defensief zijn omdat burgerbevolking gevaar loopt De oorlog moet uitzicht bieden op een korte gewelddadige actie, met de mogelijkheid om het aantal slachtoffers minimaal te houden Er moet uitzicht zijn LEES HIER VERDER…

Het vredesgetuigenis en de gemeente

De gemeente in Menno’s perspectief zou een plaats moeten zijn, waar “het zwaard” niet meer geleerd wordt. Een plaats waar in de religieuze opvoeding in de rituelen in de wederkerige broederlijke liefde, een alternatief wordt gegeven voor deze mythe. De drie kenmerken die ik hierboven benoemde in het kader van de mythe van het geweld, wil ik nog wat uitwerken. Op het conflict voorbereid zijn betekent wegen vinden om conflicten te vermijden dan wel geweldloos te beslechten. Alle creatieve vermogens die mensen hebben moeten daartoe worden losgemaakt, om aan het alternatief van “redemptive violence” te ontkomen. Het is een goede LEES HIER VERDER…

Popeye en de mythe van het bevrijdende geweld

Onze cultuur wordt sterk bepaald door de Amerikaanse cinema. In films en cartoons wordt een fundamentele boodschap meegegeven over de rol van geweld. Geweld kan bevrijden, de “good guys” hebben altijd gelijk; geweld kan gerechtvaardigd zijn. Ik zag onlangs een aflevering uit een serie, waarin twee mannen in een auto een aanslag plegen op een elfjarig kind. Verschrikkelijk natuurlijk. De boeven schieten echter mis, waarna de politieman zijn pistool leegvuurt op de wegrijdende auto: resultaat: de twee mannen krijgen een klapband, schieten op een vol kruispunt tegen een tanker aan, die ontploft, en samen met de bandieten sterven op dat LEES HIER VERDER…

Menno Simons: pacifisme van de minderheid

Tekst van een lezing uit 2003 Menno Simons leerde in 1539: “De wedergeborenen gaan niet de oorlog in en raken niet betrokken in conflicten. Speren en zwaarden laten we over aan diegenen, die, helaas, het bloed van mensen en van varkens van bijna dezelfde waarde achten .” Het pacifisme van de Menisten naar het model van Menno Simons kun je aanduiden als het “pacifisme van de deugdzame minderheid”. Het uitgangspunt is dat Christelijke waarden niet voor iedereen gelden. De kerk is geroepen om een hogere vorm van gerechtigheid te laten zien, en tot die gerechtigheid hoort de opdracht van Jezus LEES HIER VERDER…