De man die een vlieg werd…

Er was eens een man die last had van vliegen. Ze zaten op zijn hoofd, zoemden rond zijn handen, en hij vond ze in zijn soep. Een vrijdenker kwam langs, en toen hij zag dat de man zich ergerde aan de vliegen vroeg hij: “wie heeft de vliegen gemaakt?”

Omdat de man zich zo irriteerde aan de vliegen en ze haatte, durfde hij niet te zeggen dat God hen gemaakt had, hoewel dat wel in zijn geloofsbelijdenis stond.
Toen de vrijdenker zag dat de man aarzelde, zei hij meteen: “als God de vliegen niet gemaakt heeft, wie dan wel?”

“Ik denk,” antwoordde de man, “dat de duivel ze gemaakt moet hebben.”
De vrijdenker zei onmiddellijk: “als de duivel de vlieg gemaakt heeft, zoals je toegeeft, omdat jij van deze zaken zoveel verstand hebt, wie maakte dan de bij, die een beetje groter is dan de vlieg?”

Maar de man durfde niet te zeggen dat God wel de bij en niet de vlieg gemaakt had, want ze leken toch waarachtig op elkaar. De vrijdenker sprak verder met hem, en van de bij kwamen ze bij de sprinkhaan; van de sprinkhaan kwamen ze bij de hagedis, van de hagedis bij de vogel, van de vogel bij het schaap, van het schaap bij de koe, van de koe bij de olifant, en uiteindelijk kwam het gesprek op de mens. Was er niet ook veel kwaads in de mens? Was de mens niet nog veel gevaarlijker dan de vlieg? De mens was toch zeker een mislukt schepsel, en “om die reden,” zo sprak de vrijdenker, “kan toch ook de mens niet door God gemaakt zijn?”

De man zat daar triest voor zich uit te kijken, gevangen in zijn eigen redeneringen. En de vrijdenker ging tevreden heen, omdat de man die zich zo geërgerd had aan de vliegen, nu zelf een vlieg geworden was, en daardoor een onderdaan was geworden van de Heer van de vliegen. Want er staat geschreven: “stervende vliegen beroven de parfum van zijn geur.”

(Augustinus, Over het evangelie van Johannes, 1e Tractaat, par. 14.)

Kon je deze post waarderen? Ondersteun dan Robbert Veen op Patreon!
www.pdf24.org    Send article as PDF   

Geef een reactie