KOINONIA BIJBELSTUDIE – De missie van de Messias – Jesaja 61 – #25

Deel #25 in de serie over Jesaja (en niet #26 zoals ik abusievelijk vermeld heb in de uitzending), dit keer over Jesaja 61. Dit is het begin van het “mission statement van de Messias”, dat nog doorloopt tot en met hoofdstuk 62.

Series Navigation<< KOINONIA LIVE! #26 – Naastenliefde en de 14 aanwijzingen voor het gebedsleven in Psalm 58 kenmerken van de waarachtige prediking – KOINONIA LIVE! – donderdag 23 november 2017 >>
Kon je deze post waarderen? Ondersteun dan Robbert Veen op Patreon!

Geef een reactie