Over mij

Ik ben geboren in Amsterdam, in de Linnaeusstraat, tegenover het Rijksmuseum en het Oosterpark, op een paar honderd meter afstand van de plaats waar Theo van Gogh werd vermoord.
Ik kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus toen ik 12 jaar oud was en dat kwam door het getuigenis van een man die ik alleen gekend heb als “broeder Post”. Elke dag kwam ik uit school langs de Bijbelkiosk en daar kreeg ik van hem catechisatie.
Iets later kwam ik terecht bij de Vergadering van Gelovigen en ontmoette daar twee mensen die mijn familie zijn geworden: Jan en Ria Kramer. Broeders en zusters in de Heer, maar ook – in die dagen – mijn pleegouders.
Mijn moeder en “tante Ria” (Kramer-Zandvliet) zijn inmiddels bij de Heer, maar ik denk met grote innigheid aan beiden terug.
Ik ging theologie en filosofie studeren, was eerst docent filosofie en later pakte ik de studie theologie weer op en werd dominee. Eerst in de Doopsgezinde Broederschap, waar ik ook nog docent ben geweest aan het Seminarie – Christelijke ethiek –  later in de Protestantse Kerk in Nederland.
Na vele jaren van omzwervingen kwam ik uiteindelijk tot rust eerst in de Protestantse Gemeente in Ter Apel, en nu in de Hervormde Gemeente IJmuiden-west.

Ik voel mij een “reformed baptist” – een (TULIP) Calvinist dus, die toch ook een beetje “wederdopersbloed” in zich heeft. Het bevrijdende evangelie van Christus en de blijdschap over onze verlossing staat voor mij centraal. Ik onderschrijf de grote beginselen van de Reformatie:

  • Sola Scriptura – de Bijbel is Gods gezaghebbend woord, onfeilbaar in alles wat het onderwijst.
  • Sola Fide – door geloof in Christus vergeeft God ons de zonden
  • Solus Christus – alleen Christus heeft gezag over Zijn kerk
  • Sola Gratia – alles wat we zijn en hebben is uit genade, onze werken verdienen ons niets en we hebben geen eigen gerechtigheid
  • Soli Deo Gloria – uiteindelijk gaat het in heel de schepping om de eer en heerlijkheid van God

Mijn groot verlangen is het om les te geven, boven alles in de Bijbelse theologie. Ik koos het internet als de plaats om dat te doen. Daarom wil ik regelmatig lessen verzorgen over allerlei onderwerpen zoals het Nieuwe Liedboek, de Charismatische beweging, de vrijzinnigheid – onder het kopje “theologische kritiek” – en over Bijbelse onderwerpen. Ik maak bijvoorbeeld nu een serie over de relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament.
Voorlopig staat het meeste daarvan nog op mijn oude website: www.veenpreken.wordpress.com
Maar het is beter om een eigen site te hebben. Dat is flexibeler. Hoewel het nadeel is dat deze site minder snel is.

Ik zoek zoveel mogelijk interactie over mijn preken, teksten en video’s.
Want het doel van alles is om in een waarachtige en respectvolle conversatie iets van de schoonheid en de waarheid van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus te ontdekken.

Soli Deo Gloria!

PDF24    Send article as PDF