Experiment met audio

Hallo, dit is Robbert met alweer een post…

Dit keer wilde ik een klein experiment proberen. Een blogpost met een tekst en een audio-toelichting. Het is vooral bedoeld om te kijken of dit werkt en een leesbare post oplevert. Dus let even niet op de kwaliteit van de inhoud. Dat komt later wel.

Het is maar een klein stukje en het is dit keer alleen bedoeld voor studenten theologie.

Het gaat over deze tekst, en die moet je er dan wel bij hebben:

ואברהם ושׂרה זקנים באים בימים חדל להיות לשׂרה ארח כנשׁים׃

ותצחק שׂרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה־לי עדנה ואדני זקן׃


Luister hier naar de vertaling

Is het moderne pacifisme en het Christelijk vredesgetuigenis hetzelfde?

Stelling: De Bijbelse opdracht aan de gemeente van Christus is samen te vatten als de opdracht de gemeenschap van vrede en verzoening te zijn. Het gaat om vrede als heelheid, de realiteit van de verzoening en de vergeving. Dat moet scherp worden onderscheiden van een pacifisme waarin “vrede” in de moderne zin als het tegendeel van “oorlogsgeweld” wordt begrepen.

In dit artikel een aantal notities over deze kwestie.

Continue reading “Is het moderne pacifisme en het Christelijk vredesgetuigenis hetzelfde?”

Geroepen en afgezonderd tot dienstbaarheid

Rom. 1:1 Παῦλος, δοῦλος Χριστοῦ Ιησοῦ, κλητος ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ

Rom. 1:1 Paulus, dienstbaar aan Jezus Christus, geroepen gezondene, afgezonderd voor het evangelie van God.

Continue reading “Geroepen en afgezonderd tot dienstbaarheid”