Geroepen en afgezonderd tot dienstbaarheid

Rom. 1:1 Παῦλος, δοῦλος Χριστοῦ Ιησοῦ, κλητος ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ

Rom. 1:1 Paulus, dienstbaar aan Jezus Christus, geroepen gezondene, afgezonderd voor het evangelie van God.

Continue reading “Geroepen en afgezonderd tot dienstbaarheid”

Hoe ga je kritisch om met begrippen in de theologie?

De taak van een theologie van de vrede binnen de oecumenische beweging en ten behoeve van kerkelijke instituties die zich met vredeswerk bezighouden, ligt in de eerste plaats bij de verheldering van fundamentele begrippen.

Continue reading “Hoe ga je kritisch om met begrippen in de theologie?”

Zwaard en Kruis

Doopsgezinden zijn nazaten van de Radicale Reformatie. Dan zouden ze moeten weten hoe belangrijk het is om kritisch tegenover de Staat te staan. Ook de moderne liberale democratie heeft immers fundamentele gebreken.

Dat moderne Doopsgezinden zich niet aan die radicale erfenis willen storen, werd duidelijk toen de inhoud van dit boekje door collega’s aan het Doopsgezinde Seminarie werd afgewezen voor een gezamenlijke bundel over “Kerk en Staat in Doopsgezind Perspectief.”

Continue reading “Zwaard en Kruis”