KOINONIA BIJBELSTUDIE – ROMEINEN 9

Eerste deel: Rom. 9:6-8. 6 ουχ οιον δε οτι εκπεπτωκεν ο λογος του θεου ου γαρ παντες οι εξ ισραηλ ουτοι ισραηλ 6 Doch [ik zeg dit] niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn 7 ουδ οτι εισι σπερμα αβρααμ παντες τεκνα αλλ εν ισαακ κληθησεται σοι σπερμα. 7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaäk zal u het zaad genoemd worden. 8 τουτεστιν ου τα τεκνα της σαρκος ταυτα τεκνα του θεου αλλα τα τεκνα της επαγγελιας λογιζεται εις σπερμα (TR) 8 Dat LEES HIER VERDER…

Misdaad of straf? – het probleem van Genesis 4:13

This entry is part 9 of 9 in the series Exegese

Hoe vertalen we Genesis 4:13? Gen 4:13 ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשא׃ De meeste vertalingen hebben “punishment”, d.w.z. straf. Het Hebreeuwse woord awon betekent in de eerste plaats “zonde, overtreding”, maar het kan dan ook het gevolg van de zonde betekenen, en dat is dan “straf”.  NET meldt dat deze betekenis op metonymia gebaseerd is, d.w.z. als een vorm van beeldspraak, waarbij niet van de overeenkomst tussen object en beeld gebruik gemaakt wordt, maar van een andere relatie. In dit geval de relatie van oorzaak en gevolg. Een misdaad leidt onvermijdelijk (uiteindelijk) tot straf. De Statenvertalers zetten nu in de tekst de LEES HIER VERDER…

Over de preek van Augustinus over Johannes 1 – slot

1 In zijn versie van de Bijbel moet Augustinus vers 3 en 4 gelezen hebben als: “Alles is door Hem gemaakt en zonder Hem gemaakt is niets. Wat gemaakt is, was in Hem leven etc.” Dat is beduidend anders dan onze versies die ongeveer zo lezen: “Alles is door Hem gemaakt en zonder Hem is niets gemaakt dat gemaakt is. In Hem was het leven etc.” Zo vinden we het ook in de moderne edities van de Latijnse Bijbel. Als we het lezen zoals hij het deed, zullen we met hem moeten instemmen dat de tekst dan schijnt te zeggen LEES HIER VERDER…