Een conferentie in Opheusden: de waarde van de Byzantijnse bijbelhandschriften

This entry is part 2 of 2 in the series NT-Grieks

Afgelopen zaterdag zijn Henneke en ik naar een conferentie gegaan in Opheusden, georganiseerd door het LOGOS-instituut. Wij wilden wel eens weten wat er gezegd zou worden over de twee grote onderwerpen van de conferentie. In de eerste plaats de betekenis van de schepping voor de moderne wetenschap – met name de biologie en de evolutietheorie. In de tweede plaats de kritiek op de moderne bijbelwetenschap (op het gebied van de handschriften, tekstkritiek, en de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. In een aantal bijdragen wil ik proberen onze indruk van deze conferentie weer te geven. In deze eerste bijdrage een verslag LEES HIER VERDER…

De messias brengt waarheid en gerechtigheid – Jesaja 59 – vers voor vers – deel 23

This entry is part 57 of 63 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 59, vers voor vers. A. De ongerechtigheid van het volk (1- 8) B. Belijdenis van zonden: de waarheid ontbreekt (9-15a) C. De HEERE zendt een Verlosser (15b-20) D. Het nieuwe verbond in de Messias (21)    Send article as PDF   

De bekering van de kamerling – Handelingen 8

This entry is part 54 of 63 in the series BROADCAST

Exegetische voorbereiding van de verkondiging van as zondag 1 oktober 2017 in Schagen. Handelingen 8:25-40 25 Toen zij dan getuigd hadden van het Woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het Evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. 26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27 En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de LEES HIER VERDER…

De zesvoudige gerechtigheid in Paulus’ brief aan de Romeinen

De zesvoudige gerechtigheid in Paulus’ brief aan de Romeinen   De gerechtigheid Gods is noodzakelijk (1:18-3:20) De gerechtigheid Gods wordt toegerekend, niet verworven (3:21-5:21) De gerechtigheid Gods wordt gerealiseerd in de gelovigen (6:1-8:39) De gerechtigheid Gods wordt bevestigd door Gods trouw aan Zijn beloften aan Israël (9:11-11:36) De gerechtigheid Gods wordt beoefend in de gemeente (12:1-15:13) De gerechtigheid Gods wordt zichtbaar in de steun van heidenen aan Joden (15:14-33) 1. De gerechtigheid Gods is noodzakelijk (1:18-3:20) Het evangelie van Jezus Christus openbaart de gerechtigheid die God als bron heeft, als de ultieme maatstaf van het menselijke leven, met als gevolg LEES HIER VERDER…