Over de preek van Augustinus over Johannes 1 – slot

1 In zijn versie van de Bijbel moet Augustinus vers 3 en 4 gelezen hebben als: “Alles is door Hem gemaakt en zonder Hem gemaakt is niets. Wat gemaakt is, was in Hem leven etc.” Dat is beduidend anders dan onze versies die ongeveer zo lezen: “Alles is door Hem gemaakt en zonder Hem is niets gemaakt dat gemaakt is. In Hem was het leven etc.” Zo vinden we het ook in de moderne edities van de Latijnse Bijbel. Als we het lezen zoals hij het deed, zullen we met hem moeten instemmen dat de tekst dan schijnt te zeggen LEES HIER VERDER…

Nieuws: de Zoon van God deel 3 is klaar!

Eindelijk is dan het derde deel van de serie over het evangelie naar Johannes gereed om gedrukt te worden. Daarover binnenkort bericht, dat kan wel 4 tot 6 weken duren voor de eerste exemplaren binnenkomen. Bij LULU is het E 10,-, bij Jongboek (luxe editie) kost het E 25,- Intussen heb ik op deze pagina: http://koinoniabijbelstudie.org/boek-zoon-god/ een pdf geplaatst van alle drie boeken. Je kunt het dus nu (gratis) in zijn geheel krijgen en lezen. Voor de liefhebbers: ik heb ook een epub versie van deel 3 beschikbaar. De drie delen zijn als gedrukte boeken verkrijgbaar bij Jongboek, maar dat is LEES HIER VERDER…

Bespreking van Romeinen 9 vers 1 tot en met 5 – tekst bij de opname van KOINONIA LIVE!

This entry is part 7 of 9 in the series Exegese

BIJBELBESPREKING ROMEINEN Robbert Veen © 2017 Romeinen 9 – 11 Hoofdstuk 9 tot en met 11 vormen een zelfstandige eenheid binnen de brief. Vanwege het ongeloof van Israël kan de vraag opkomen, of het vertrouwen in Gods gerechtigheid gefundeerd is. Uiteindelijk wordt Gods gerechtigheid zichtbaar in de rechtvaardiging van degenen die zijn uitverkoren. Maar ook Israël is het uitverkoren volk. Het lijkt zo te zijn dat Gods uitverkiezing van Israël niet heeft geleid tot hun rechtvaardiging. Maar mogen wij dan wel vertrouwen dat onze uitverkiezing leidt tot onze rechtvaardiging? Met andere woorden, als nu blijkt dat joden en heidenen op LEES HIER VERDER…

Over de preek van Augustinus over Johannes 1:1 – eerste deel

This entry is part 16 of 16 in the series Bijbelse theologie

1 De inleiding op de preek heeft vooral benadrukt dat de Bijbelse teksten afkomstig zijn van “bergen”, van mensen die op de hoogte staan “vanwaar mij dag en nacht mijn hulp en bijstand wacht.” Wat zij op die hoogte ontvangen hebben, geven ze aan ons door. Wij ontvangen de openbaring van God door hun spreken. Maar dat kan alleen als we “geestelijke” mensen zijn, want de natuurlijke mens neemt niet aan wat van God is. Er zijn natuurlijke en geestelijke mensen, en er zijn gewone mensen en “bergen” van mensen. Zo heeft Augustinus de grondslag gelegd voor wat hij nu LEES HIER VERDER…