Romeinen 10 in het Grieks op YouTube.

Bespreking van het Griekse origineel van Romeinen 10:1-21. Het gaat in deze vier video’s uitsluitend om de vertaling.
De exegese van de tekst is aan de orde in de zitting van aanstaande dinsdag.

Series Navigation<< KOINONIA BIJBELSTUDIE – ROMEINEN 9
Kon je deze post waarderen? Ondersteun dan Robbert Veen op Patreon!

Geef een reactie