Wij weten dat wij Hem kennen – de zekerheid van het geloof in 1 Joh. 2:3-6

This entry is part 9 of 17 in the series Bijbelbespreking

Samenvatting van de Bijbelbespreking van woensdag 22 maart. 1 Joh. 2:3-6 Weten dat wij Hem kennen Geestelijke gemeenschap met God is alleen maar mogelijk als een gemeenschap met de Vader en de Zoon. Alleen het werk van de Heere Jezus aan het kruis maakte het mogelijk dat mensen weer in de nabijheid van God kunnen verkeren. Johannes heeft duidelijk gemaakt dat zelfs wanneer we terugvallen in de zonde, die gemeenschap weer hersteld kan worden. Daarvoor is het alleen maar nodig dat wij erkennen gezondigd te hebben en dat wij een beroep doen op Jezus als onze Voorspraak bij de Vader. LEES HIER VERDER…

Voorbereiding voor de bespreking van Rom. 3:21 – 31

This entry is part 12 of 17 in the series Bijbelbespreking

Aantekeningen bij Romeinen 3:21-31 21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: Gods gerechtigheid wordt buiten elke denkbare wet om geopenbaard. De Wet van Mozes maakt alleen maar bewust van zonden. Elke wet mondt alleen uit in het bewustzijn van schuld. Daarom kan de Wet niet het juiste instrument zijn om mensen in de goede relatie met God te brengen. Abraham en David in hoofdstuk 4 zijn daarvan belangrijke voorbeelden. Hun relatie tot God is gebaseerd op Gods belofte en hun geloof. De Wet van Mozes getuigt van het LEES HIER VERDER…