KOINONIA LIVE! #2 – opname van vrijdag 24 februari 2017

This entry is part 3 of 65 in the series BROADCAST

De onderwerpen van vandaag: het begrip “wonder” in de Bijbel naar aanleiding van een recente preek in IJmuiden-west; de werkzaamheden aan de website koinoniabijbelstudie.org; en in de rubriek “meditatie” een korte exegese van Hebr. 2:4 en Hand. 14:3 over het mede-getuigenis van God aan de apostolische bediening (dus niet de onze) door tekenen en wonderen. De volgende uitzending zal gewijd zijn aan een interview met ds. Simon van der Linden – als alles wil meewerken.    Send article as PDF   

KOINONIA LIVE! #3 – opname van 2 maart 2017

This entry is part 4 of 65 in the series BROADCAST

In deze aflevering drie thema’s van Gisbertus Voetius, uit: “De Praktijk der Godzaligheid” van 1664. Het lezen van Gods Woord, het luisteren naar Gods Woord en de nabetrachting van de preek – hoofdstuk 9 t/m 11. En dan nog een korte beschouwing van 2 Petrus 1 en 2 over de “valse leraars” en de noodzaak van theologische kritiek.        Send article as PDF   

KOINONIA LIVE! #7 – Biddag voor gewas, arbeid en visserij – 8 maart 2017

This entry is part 8 of 65 in the series BROADCAST

Deze aflevering is geheel gewijd aan de preek van de Biddag voor gewas, arbeid en visserij. De tekst voor deze avonddienst kwam uit Mattheus 20:1-16. De verkondiging ging over het falen van onze samenleving. Als de Heere ons niet door Zijn genade bewaart, zal onze afgoderij (Nationalisme, de Economie, het Populisme) grote schade blijven aanrichten. Maar Gods Geest houdt nog tegen, wat anders absoluut verderf zou brengen. Dat is de reden dat we een biddag hebben: omdat het slecht gaat, niet omdat we reden hebben om tevreden te zijn. Goed om daaraan te denken als volgende week gekozen moet worden. LEES HIER VERDER…