KOINONIA LIVE! #9 – Van Schleiermacher tot Rilke: de ondergang van de Bijbelse God in Europa – 24 maart 2017 –

This entry is part 10 of 65 in the series BROADCAST

In deze aflevering gaat het om de ervaring van de Dood van God, die onze cultuur ten diepste bepaalt. Over Schleiermacher, Goethe, Rilke en Hendrik Marsman: de cultuur tussen 1801 en 1939 verwerpt de God van de Bijbel, en zoekt naar het “goddelijke”, het “Eeuwige” in zichzelf. Sterfelijkheid, en smart moet de mens in zichzelf verwerken en kan daar hooguit een kunstzinnige uitdrukking aan geven. Van een “nabije” God, die als “buurman fluistert in de nacht”, kan geen troost verwacht worden. De kunst wordt tot een nieuwe afgod – evenals de mens, de techniek of de politiek. Daar tegenover staat LEES HIER VERDER…

KOINONIA LIVE! #10 – Sola Scriptura en de predikant – over D.A. Carson

This entry is part 11 of 65 in the series BROADCAST

Geheel gewijd aan D.A. Carson. Zijn preek over Deuteronomium 17 geeft ons inzicht in het belang van “Sola Scriptura” voor het werk van een predikant. Dat is een opmerkelijke exegese en toepassing van de Koningswet op de praktijk van de prediking. Hieronder de volledige video van de toespraak van Carson:    Send article as PDF   

KOINONIA LIVE! #12 – de vijf “fundamentals”- 18 April 2017

This entry is part 13 of 65 in the series BROADCAST

De “Five Fundamentals” markeren het verschil tussen Bijbelgetrouw Christendom en het modernisme. In deze aflevering bespreek ik die “Fundamentals” vanuit de Gereformeerde Traditie tegenover het modernisme van Harry Kuitert. De Fundamentals zijn: 1. De volkomenheid van de Schrift 2. De godheid van Jezus (of: de maagdeijke geboorte) 3. Christus’ plaatsvervangend sterven 4. Christus’ lichamelijke opstanding 5. De echtheid van Christus’ wonderen    Send article as PDF   

KOINONIA LIVE! #13 – De plaats van Gods Woord in de prediking – 4 mei 2017

This entry is part 14 of 65 in the series BROADCAST

De plaats van Gods Woord in de prediking en de opdracht van de predikant. Besproken teksten: 1. Hand. 8:30-35 2. 2 Tim. 3:10 – 4:5 Een predikant hoort, in navolging van Paulus, Gods Woord geheel te kennen en dat als geheel te prediken, dat wil zeggen de Bijbelse tekst getrouw uitleggend te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, te bestraffen en te bemoedigen met geduld, en het lijden te aanvaarden dat voortvloeit uit de tegenspraak tegen de waarheid die ook in elke gemeente werkzaam is.    Send article as PDF   

De vijf kenmerken van een goed gemeentelijk lied – KOINONIA LIVE! #14

This entry is part 15 of 65 in the series BROADCAST

Vandaag over het artikel van Matt Boswell over de kenmerken van een goed kerklied. Besproken worden ook Psalm 96, Kol. 3:16 en 1 Kron. 16. En heel kort ook nog Lied 812 uit de Nieuwe Liedbundel, van Huub Oosterhuis. Een goed kerklied moet: 1. Gericht zijn tot God en over God gaan. 2. Bijbels zijn, verzadigd van Gods Woord. 3. Wijzen naar het evangelie, dus: de heilige God, de menselijke zonde, Christus’ tussenkomst en ons gelovig antwoord bevatten. 4. Werkelijk gemeentelijk zijn: een collectief zingt, niet een individu. 5. Evangeliserend zijn: het evangelie proclameren tegenover een ongelovige wereld.    Send LEES HIER VERDER…

Leven, licht, gemeenschap en blijdschap – KOINONIA LIVE! #15

This entry is part 16 of 65 in the series BROADCAST

De apostelen hebben Christus gekend in lichamelijke gedaante, en leerden Hem geestelijk kennen na Hemelvaart en Pinksteren. Op grond van hun ervaring en inzicht hebben zij het evangelie met gezag kunnen proclameren. Wij leren Christus kennen door hun getuigenis en proclamatie, en als we hun onderwijs volgen, leren we Christus kennen zoals Hij is. Op grond daarvan mogen we Hem ook ervaren in die bijzondere geestelijke gemeenschap die het geloof met zich brengt en die alle gelovigen in de gemeente met elkaar verbindt.    Send article as PDF