KOINONIA LIVE! #7 – Biddag voor gewas, arbeid en visserij – 8 maart 2017

This entry is part 8 of 73 in the series BROADCAST

Deze aflevering is geheel gewijd aan de preek van de Biddag voor gewas, arbeid en visserij.

De tekst voor deze avonddienst kwam uit Mattheus 20:1-16. De verkondiging ging over het falen van onze samenleving. Als de Heere ons niet door Zijn genade bewaart, zal onze afgoderij (Nationalisme, de Economie, het Populisme) grote schade blijven aanrichten. Maar Gods Geest houdt nog tegen, wat anders absoluut verderf zou brengen. Dat is de reden dat we een biddag hebben: omdat het slecht gaat, niet omdat we reden hebben om tevreden te zijn.

Goed om daaraan te denken als volgende week gekozen moet worden.

KOINONIA LIVE! #9 – Van Schleiermacher tot Rilke: de ondergang van de Bijbelse God in Europa – 24 maart 2017 –

This entry is part 10 of 73 in the series BROADCAST

In deze aflevering gaat het om de ervaring van de Dood van God, die onze cultuur ten diepste bepaalt.

Over Schleiermacher, Goethe, Rilke en Hendrik Marsman: de cultuur tussen 1801 en 1939 verwerpt de God van de Bijbel, en zoekt naar het “goddelijke”, het “Eeuwige” in zichzelf. Sterfelijkheid, en smart moet de mens in zichzelf verwerken en kan daar hooguit een kunstzinnige uitdrukking aan geven. Van een “nabije” God, die als “buurman fluistert in de nacht”, kan geen troost verwacht worden. De kunst wordt tot een nieuwe afgod – evenals de mens, de techniek of de politiek. Daar tegenover staat de verwerping van afgoderij in Jesaja 46, Psalm 53 en de lofzang op de goddelijke dwaasheid van het evangelie in 1 Kor. 1.

KOINONIA LIVE! #10 – Sola Scriptura en de predikant – over D.A. Carson

This entry is part 11 of 73 in the series BROADCAST

Geheel gewijd aan D.A. Carson. Zijn preek over Deuteronomium 17 geeft ons inzicht in het belang van “Sola Scriptura” voor het werk van een predikant. Dat is een opmerkelijke exegese en toepassing van de Koningswet op de praktijk van de prediking.

Hieronder de volledige video van de toespraak van Carson:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qIb1q4ulo34[/embedyt]

KOINONIA LIVE! #12 – de vijf “fundamentals”- 18 April 2017

This entry is part 13 of 73 in the series BROADCAST

De “Five Fundamentals” markeren het verschil tussen Bijbelgetrouw Christendom en het modernisme. In deze aflevering bespreek ik die “Fundamentals” vanuit de Gereformeerde Traditie tegenover het modernisme van Harry Kuitert.

De Fundamentals zijn:
1. De volkomenheid van de Schrift
2. De godheid van Jezus (of: de maagdeijke geboorte)
3. Christus’ plaatsvervangend sterven
4. Christus’ lichamelijke opstanding
5. De echtheid van Christus’ wonderen

KOINONIA LIVE! #13 – De plaats van Gods Woord in de prediking – 4 mei 2017

This entry is part 14 of 73 in the series BROADCAST

De plaats van Gods Woord in de prediking en de opdracht van de predikant.
Besproken teksten:
1. Hand. 8:30-35
2. 2 Tim. 3:10 – 4:5

Een predikant hoort, in navolging van Paulus, Gods Woord geheel te kennen en dat als geheel te prediken, dat wil zeggen de Bijbelse tekst getrouw uitleggend te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, te bestraffen en te bemoedigen met geduld, en het lijden te aanvaarden dat voortvloeit uit de tegenspraak tegen de waarheid die ook in elke gemeente werkzaam is.