Solus Christus – preekvoorbereiding voor zondag 26 februari

This entry is part 2 of 9 in the series Exegese

Solus Christus is de wortel, de bron van de grote strijdkreten van de Reformatie. Wie heeft het gezag in de Kerk? was de vraag waarmee de Reformatie ontbrandde. Als het antwoord was: alleen Christus, dan volgde daaruit dat alleen Zijn Woord gezag had. Maar dan was ook alleen door genade de redding te verkrijgen. Sola Gratia – door genade alleen – was het gevolg – voor Luther van wezenlijk belang. En dat die genade werd ontvangen in geloof en niet verworven door een innerlijke houding of goede werken. Calvijn voegde daaraan – of dat letterlijk zo was weet ik niet LEES HIER VERDER…

Ongeloof tegenover het Brood des Levens – over Johannes 6 – voorbereiding van de prediking

This entry is part 3 of 9 in the series Exegese

Ongetwijfeld is het ongeloof waarmee Jezus werd geconfronteerd ook een deel van Zijn lijden geweest. We lezen immers dat Hij “zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen” (Heb. 12:3). Hij kwam om het verlorene te redden; Hij kwam tot het Zijne, tot Zijn volk en Zijn stad, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Hij kwam als de erfgenaam naar de wijngaard, maar de landbouwers grepen Hem en wierpen Hem buiten de wijngaard en doodden Hem. (Mat. 21:39) In Johannes 6 lezen we over de reactie van de toehoorders, wanneer Jezus spreekt over het Brood van het Leven. LEES HIER VERDER…

Een nieuw project

This entry is part 4 of 9 in the series Exegese

De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan en dan heb ik altijd een project, dat soms twee maanden in beslag neemt of zelfs meer dan een jaar duren zal. Ik had mij voorgenomen nu eens helemaal te voltooien waar ik in de periode van mijn dissertatie aan begonnen was, maar vanwege tijdsdruk niet heb kunnen afmaken: een commentaar samenstellen op de brief van Paulus aan de Romeinen. Het begin is er nu, en het laat zich aanzien dat het me meerdere jaren zal bezighouden. De eerste fase is het doorwerken van de Griekse tekst, het vergelijken van commentaren – zowel van LEES HIER VERDER…

Wie Gods wil doen wil, kan het begrijpen – voorbereiding van de verkondiging op 14 mei 2017

This entry is part 5 of 9 in the series Exegese

Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus, Wat is er nodig om het evangelie te begrijpen? Het lijkt vaak een heel eenvoudige boodschap. Maar ik heb in mijn leven veel te maken gehad met mensen die het evangelie maar al te simpel vonden. Voor hun was de grote hindernis om Jezus Christus als hun Verlosser aan te nemen juist hun verstand. Kennis is niet genoeg Wat is er nodig om het evangelie te begrijpen? Om het op jezelf toe te passen, om het aan te nemen? Natuurlijk moet je daar iets van weten. Je moet het gehoord hebben LEES HIER VERDER…

Voorbereiding van de verkondiging op Hemelvaartsdag 2017

This entry is part 6 of 9 in the series Exegese

NB, helaas is er geen opname van de preek op Hemelvaartsdag… Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus, Van alle kerkelijke feesten is Hemelvaart het kleinste. Zeer uitbundig vieren wij kerst, diep bewogen vieren wij Goede Vrijdag, en vol vreugde ook het Paasfeest. Daarna bewegen wij ons zo snel als maar kan naar Pinksteren waarmee we het seizoen van de grote feesten afsluiten. Daar tussenin zit dan Hemelvaart. Ik ben zeer dankbaar dat onze gemeente dat op de donderdag apart viert. Veel andere gemeenten bestempelen de zondag erna als “Hemelvaartszondag” en proberen er dan aandacht aan te besteden. LEES HIER VERDER…

Bespreking van Romeinen 9 vers 1 tot en met 5 – tekst bij de opname van KOINONIA LIVE!

This entry is part 7 of 9 in the series Exegese

BIJBELBESPREKING ROMEINEN Robbert Veen © 2017 Romeinen 9 – 11 Hoofdstuk 9 tot en met 11 vormen een zelfstandige eenheid binnen de brief. Vanwege het ongeloof van Israël kan de vraag opkomen, of het vertrouwen in Gods gerechtigheid gefundeerd is. Uiteindelijk wordt Gods gerechtigheid zichtbaar in de rechtvaardiging van degenen die zijn uitverkoren. Maar ook Israël is het uitverkoren volk. Het lijkt zo te zijn dat Gods uitverkiezing van Israël niet heeft geleid tot hun rechtvaardiging. Maar mogen wij dan wel vertrouwen dat onze uitverkiezing leidt tot onze rechtvaardiging? Met andere woorden, als nu blijkt dat joden en heidenen op LEES HIER VERDER…