Een conferentie in Opheusden: de waarde van de Byzantijnse bijbelhandschriften

This entry is part 2 of 2 in the series NT-Grieks

Afgelopen zaterdag zijn Henneke en ik naar een conferentie gegaan in Opheusden, georganiseerd door het LOGOS-instituut. Wij wilden wel eens weten wat er gezegd zou worden over de twee grote onderwerpen van de conferentie. In de eerste plaats de betekenis van de schepping voor de moderne wetenschap – met name de biologie en de evolutietheorie. In de tweede plaats de kritiek op de moderne bijbelwetenschap (op het gebied van de handschriften, tekstkritiek, en de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. In een aantal bijdragen wil ik proberen onze indruk van deze conferentie weer te geven. In deze eerste bijdrage een verslag LEES HIER VERDER…