Christus aannemen in je hart en leven – verkondiging over Johannes 6:56 bij het avondmaal in IJmuiden op 15 januari 2017

This entry is part 1 of 27 in the series PREKEN

Het avondmaal spreekt ook over de innige verbinding tussen Christus en de Zijnen. We eten van Zijn vlees en drinken Zijn bloed. Ongelofelijke woorden, want het gaat dan ook niet om een gedachtenis, om een herinnering, maar om het daadwerkelijk zichtbaar maken van de nieuwe levenseenheid die tussen ons en Christus tot stand is gebracht. “Eten” betekent hier dan ook aannemen, in jezelf opnemen, ermee versmelten. Ons geloof moet God niet op een afstand plaatsen, maar wij moeten – in de kracht van de Heilige Geest – volledig één worden met Christus. Dat is geen mystiek, want het blijft verweven LEES HIER VERDER…

Christus aannemen – over doop en avondmaal

This entry is part 2 of 27 in the series PREKEN

Verkondiging in de avonddienst op zondag 15 januari 2017. Thema: Christus aannemen in doop en avondmaal. Tekst: de Heidelbergse Catechismus, Vraag 76: “Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken.” Thema van de hele zondag was de noodzaak om Christus zodanig aan te nemen, dat je leven a.h.w. met Hem versmolten is. Christus woont in je hart, Zijn leven wordt jouw leven. Het sacrament van het Avondmaal maakt ons dat niet alleen duidelijk maar bewerkt het ook. Daarom heet het een sacrament, omdat Gods belofte ermee verbonden is. God doet daadwerkelijk wat LEES HIER VERDER…

Sola Gratia – avonddienst 12 februari

This entry is part 5 of 27 in the series PREKEN

Tweede preek in de serie over de pilaren van de Reformatie. Deze week over Lukas 18:9-14 en Ef. 2:8-10. Sola Gratia: het behoud is door genade alleen, niet uit werken. In de kerkgeschiedenis vinden we twee houdingen: moralisme (perfectionisme) dat meent dat het geloof tot morele perfectie leidt – 1 Joh. 5 zegt immers: “Wie uit God geboren is, zondigt niet”. En een morele onverschilligheid: ofwel: ik ben uit God geboren, dus ik kan inderdaad niet zondigen en wat ik doe is dan ook geen zonde (sterk in de tijd van de valse leraren waarmee de apostel Johannes te maken LEES HIER VERDER…

“We zijn niet alleen…” – verkondiging in Rijnsburg op 26 februari

This entry is part 7 of 27 in the series PREKEN

De verkondiging over het thema: “we zijn niet alleen” in de Grote Kerk van Rijnsburg op zondag 26 februari 2017. De tekst kwam uit Mattheüs 14:22-32. Jezus bidt alleen op de berg, de discipelen zijn op het Meer van Gennesareth en zij zijn in nood. Hoge golven, diepe duisternis, hevige wind. Tot bidden zijn zij niet in staat. De Heere verschijnt aan hen, maar zij herkennen Hem niet en denken dat ze met een spookverschijning te maken hebben. Wanneer ze Jezus herkennen en zien dat Hij boven op de bedreigende golven loopt, wil Petrus deze macht en zekerheid voor zichzelf LEES HIER VERDER…