Of de belijdenis een fundament geeft voor het spreken over God? – Q. 1, art. 5 (slot)

VRAAG 1 Wat is de eigen en passende aard van ons spreken over God? Artikel 5 Of de belijdenis een fundament geeft voor het spreken over God? Wij gaan aldus voort met betrekking tot het vijfde artikel: Tegenwerping 1. Het lijkt erop, dat de belijdenis van de kerk geen fundament geeft voor het spreken over God. Immers, “belijdenisgeschriften vertellen ons hoe we moeten geloven en zelfs waarin we moeten geloven,” zoals Tilleman zegt. (T, p. 18) Maar spreken over God kan niet op deze manier worden vastgelegd omdat iedereen een eigen godsbeeld heeft, en de een dit en de ander LEES HIER VERDER…

Of de menselijke ervaring een basis is om over God te spreken? – Q.1, art. 3

VRAAG 1 Wat is de eigen en passende aard van ons spreken over God? Artikel 3 Of de menselijke ervaring een basis is om over God te spreken? Wij gaan aldus voort met betrekking tot het derde artikel: Tegenwerping 1. Het lijkt erop dat we over God alleen kunnen spreken op grond van algemeen-menselijke ervaring. Ervaring moet nu eenmaal aan elk menselijk spreken voorafgaan, zoals ook Tilleman zegt: “Ervaring zal altijd de basis vormen. Zonder ervaring hebben we immers ook geen behoefte om er over te spreken! We kunnen God dus ervaren, voelen.” (T, p. 13) Daarom is de menselijke ervaring LEES HIER VERDER…

Geloven of belijden?

Tussen geloven en belijden bestaat natuurlijk een verband, maar het is niet hetzelfde. “Belijden” wij wat wij “geloven”? Dan zou de inhoud zo ongeveer hetzelfde zijn. Ik geloof in Vader, Zoon en heilige Geest, en als ik dat hardop zeg, dan belijd ik het ook. En als ik het niet geloof, dan zal ik dat ook hardop zeggen, en dan belijd ik – spreek me in het openbaar uit – dat ik het niet geloof. Maar is dat dan het enige? Belijden is dan hardop zeggen wat ik geloof. En wat ik niet geloof, kan ik dan ook niet belijden. LEES HIER VERDER…