KOINONIA LIVE! #7 – Biddag voor gewas, arbeid en visserij – 8 maart 2017

This entry is part 8 of 65 in the series BROADCAST

Deze aflevering is geheel gewijd aan de preek van de Biddag voor gewas, arbeid en visserij. De tekst voor deze avonddienst kwam uit Mattheus 20:1-16. De verkondiging ging over het falen van onze samenleving. Als de Heere ons niet door Zijn genade bewaart, zal onze afgoderij (Nationalisme, de Economie, het Populisme) grote schade blijven aanrichten. Maar Gods Geest houdt nog tegen, wat anders absoluut verderf zou brengen. Dat is de reden dat we een biddag hebben: omdat het slecht gaat, niet omdat we reden hebben om tevreden te zijn. Goed om daaraan te denken als volgende week gekozen moet worden. LEES HIER VERDER…

Joods en Christelijk pacifisme: conclusies

Twee conclusies wil ik trekken uit de reeks van artikelen die de laatste twee weken op deze blog zijn verschenen. 1. Jezus groeit op in een joodse context waarin de Maccabese oorlog tot de levende herinnering behoort. (Het is een oorlog die gevoerd werd in de dagen van Jezus’ grootvader.) In het eerste eeuwse jodendom spreekt hij over het herstel van de status van Israel in een context die beheerst wordt door Herodianen en Sadduceeën die hooguit spreken over het behoud van de godsdienst en de privileges van de priesterlijke kaste in een wereld die door de Romeinse staat wordt LEES HIER VERDER…

Pacifisme in Jodendom en Christendom

De Rabbijnse traditie heeft zeker de invloed ondergaan van manieren van denken die in het Christendom over oorlog en vrede werden ontwikkeld. Augustinus, die geboren werd toen de Christelijke wereld al een feit was, toen de fusie van staat en kerk al precies 5 jaar een realiteit was geworden, moet aannemen dat Christenen als burgers van het Romeinse rijk een verplichting hebben tegenover de staat en de samenleving om die met geweld te verdedigen, en dat het geweld tegenover anderen als een daad van naastenliefde kan worden verdedigd. Het is wel interessant dat Rabban Simon b. Gamaliel (een Rabban is LEES HIER VERDER…