KOINONIA LIVE! #10 – Sola Scriptura en de predikant – over D.A. Carson

This entry is part 11 of 70 in the series BROADCAST

Geheel gewijd aan D.A. Carson. Zijn preek over Deuteronomium 17 geeft ons inzicht in het belang van “Sola Scriptura” voor het werk van een predikant. Dat is een opmerkelijke exegese en toepassing van de Koningswet op de praktijk van de prediking. Hieronder de volledige video van de toespraak van Carson:    Send article as PDF   

Oecumene

DE BRIEF VAN DE APOSTEL PAULUS AAN DE GEMEENTE VAN   TER APEL   1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente van God die in Ter Apel is, aan de geheiligden in Christus Jezus, 2. met allen die de naam van onze Here aanroepen: genade zij u en vrede van God, onze vader, en van de Here Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. 3. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. 4. LEES HIER VERDER…