MAAR God, die rijk is aan barmhartigheid… Verkondiging over Efeze 2:1-10

Broeders en zusters, gemeente van onze Heere Jezus Christus, Inleiding Ik wil met u vanuit het gedeelte uit de brief aan Efeze bij drie dingen stilstaan: bij de diagnose die God geeft van de menselijke toestand; vervolgens bij de remedie die Hij gegeven heeft, en tenslotte bij het leven na de genezing dat God ons geschonken heeft. Diagnose, remedie en het gezonde leven dus. 1. Eerst het minder leuke gedeelte: de diagnose. Sommigen van u zullen het helaas hebben meegemaakt. Dat moment dat de behandelend arts tegen u zegt: “Ik weet niet wat we er nog aan kunnen doen.” De LEES HIER VERDER…

Wie Gods wil doen wil, kan het begrijpen – voorbereiding van de verkondiging op 14 mei 2017

This entry is part 5 of 6 in the series Exegese

This entry is part 5 of 6 in the series Exegese Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus, Wat is er nodig om het evangelie te begrijpen? Het lijkt vaak een heel eenvoudige boodschap. Maar ik heb in mijn leven veel te maken gehad met mensen die het evangelie maar al te simpel vonden. Voor hun was de grote hindernis om Jezus Christus als hun Verlosser aan te nemen juist hun verstand. Kennis is niet genoeg Wat is er nodig om het evangelie te begrijpen? Om het op jezelf toe te passen, om het aan te nemen? Natuurlijk LEES HIER VERDER…

De valse kroning van de ware koning – Palmpasen 2017

We vieren vaak Palmpasen zonder te beseffen dat de intocht in Jeruzalem een onderdeel is van de lijdensweek. Als Jezus echter aan de discipelen vertelt wat Hem te wachten staat, dan spreekt hij niet over Zijn kroning maar over Zijn verwerping en naderende dood. Kijk maar in Markus 10:32-34. Een verwarrende en angstige menigte citeert bij de intocht verzen uit Psalm 118 zonder echt te beseffen wat dat allemaal betekent. Juist die Psalm spreekt ook over de steen die verworpen wordt door de bouwers, en over het feestoffer dat wordt vastgebonden aan het altaar. Zeker, dat Jezus rijdt op een LEES HIER VERDER…

Tweeluik over Jesaja 53 – de verkondiging van 12 maart 2017 in IJmuiden

This entry is part 9 of 23 in the series PREKEN

This entry is part 9 of 23 in the series PREKEN Jesaja 53 in de Lijdenstijd. Een prachtig en diep hoofdstuk dat ons het Lijden en sterven van de Heer Jezus Christus voorstelt, 800 jaar voordat Jezus geboren zou worden! We vinden eerst de verworpen Christus (vs. 1-3), dan het plaatsvervangend lijden en sterven (4-6), dan de vrijwillige onderwerping aan het lijden en het zwijgen (7-9) en tenslotte de uitkomst van het lijden en de toekomst (10-12). OCHTENDDIENST AVONDDIENST    Send article as PDF   

Het evangelie naar Marcus – les 1

This entry is part 1 of 1 in the series Marcus: het evangelie van de Lijdende Knecht

This entry is part 1 of 1 in the series Marcus: het evangelie van de Lijdende Knecht Het evangelie is een verhaal dat verteld wordt door ooggetuigen. Ooggetuige waarvan? In de eerste plaats van alles wat ene Jezus uit Nazareth heeft gedaan vanaf zijn doop door Johannes tot de dag van Zijn Hemelvaart. Die korte periode van nauwelijks drie jaar wordt in de evangeliën gepresenteerd als het centrum van de wereldgeschiedenis. Geen geschiedenis kan belangrijker zijn dan deze. Alles wat noodzakelijk is voor de verlossing van een mensheid die gebukt gaat onder de macht van de zonde en de dood, LEES HIER VERDER…

Johannes (70) – Jezus is de Weg

Joh. 14:1-6 De discipelen hebben in korte tijd veel verwarrende en teleurstellende mededelingen moeten verwerken. Ze hebben met elkaar ruzie gemaakt over de vraag wie van hen de voornaamste plaats zou innemen. Jezus heeft hun houding doorzien en een weg van nederig dienstbetoon aangewezen met de voetwassing. De discipelen die zich de toekomstige meesters maanden, worden hard op hun nummer gezet: tegenover elkaar moeten ze de plaats van een dienaar aannemen. Dan komt het verraad van Judas, dat op dit moment voor hen nog niet eens helemaal duidelijk is. Ze zullen vermoed hebben dat er iets bijzonders aan de hand LEES HIER VERDER…

Johannes (57) – Lazarus herleeft

Joh. 11:36-46 We komen nu bij het laatste grote teken dat Jezus heeft gedaan. Aan het eind van zijn evangelie vermeldt Johannes dat Jezus nog vele andere tekenen heeft gedaan, en dan zegt hij erbij: “in aanwezigheid van Zijn discipelen.” Dat laat ons zien vanuit welk perspectief Johannes in dit evangelie naar de tekenen van Jezus kijkt. Het gaat hem in de eerste plaats om tekenen die Jezus heeft gedaan om het geloof van Zijn discipelen op te wekken. Dat kan de reden zijn dat we in de andere evangeliën niet dezelfde gebeurtenissen kunnen terugvinden, met uitzondering van de wonderbare LEES HIER VERDER…