Oproep aan de ballingen – Jesaja 46 – deel 8

This entry is part 35 of 71 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 46. A. De goden van Babel zijn nutteloze voorwerpen (1-2) B. Oproep (1) – God draagt het volk, Hij alleen (3-8) C. Oproep (2) – Gedenk, geloof de profetie en de belofte (9-11) D. Oproep (3) – Gerechtigheid, heil en heerlijkheid (12-13)    Send article as PDF   

Een nieuw project

This entry is part 4 of 9 in the series Exegese

De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan en dan heb ik altijd een project, dat soms twee maanden in beslag neemt of zelfs meer dan een jaar duren zal. Ik had mij voorgenomen nu eens helemaal te voltooien waar ik in de periode van mijn dissertatie aan begonnen was, maar vanwege tijdsdruk niet heb kunnen afmaken: een commentaar samenstellen op de brief van Paulus aan de Romeinen. Het begin is er nu, en het laat zich aanzien dat het me meerdere jaren zal bezighouden. De eerste fase is het doorwerken van de Griekse tekst, het vergelijken van commentaren – zowel van LEES HIER VERDER…

Het gezag van de Schrift in de prediking

“Wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God.” “Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus’ wil.” (2 Kor. 4:2, 5) Het overkomt vaak studenten uit een christelijk gezin, die op de middelbare school of op de universiteit geconfronteerd worden met harde kritiek op de Bijbel. Ze beginnen te twijfelen. De antwoorden van vader en moeder zijn niet LEES HIER VERDER…

Johannes (3) – Leven en Licht

De eerste drie verzen van de proloog van het evangelie naar Johannes vertellen ons rechtstreeks iets over de godheid van Jezus Christus. Hij was vanaf de eeuwigheid. Hij was bij God, dat wil zeggen communiceerde met God, was voor Zijn aangezicht, er was een levende, persoonlijke betrekking en relatie tussen God en het Woord. En het derde wat hij zegt is dit: God heeft alle dingen door het Woord gemaakt, het Woord is de schepper van alle dingen, en niets dat bestaat, bestaat buiten Hem om. In de verzen 4 en 5 gaat het vervolgens om het vleesgeworden Woord. Gaat LEES HIER VERDER…

Oecumene

DE BRIEF VAN DE APOSTEL PAULUS AAN DE GEMEENTE VAN   TER APEL   1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente van God die in Ter Apel is, aan de geheiligden in Christus Jezus, 2. met allen die de naam van onze Here aanroepen: genade zij u en vrede van God, onze vader, en van de Here Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. 3. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. 4. LEES HIER VERDER…