Oproep aan de ballingen – Jesaja 46 – deel 8

This entry is part 35 of 65 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 46. A. De goden van Babel zijn nutteloze voorwerpen (1-2) B. Oproep (1) – God draagt het volk, Hij alleen (3-8) C. Oproep (2) – Gedenk, geloof de profetie en de belofte (9-11) D. Oproep (3) – Gerechtigheid, heil en heerlijkheid (12-13)    Send article as PDF   

De dwaasheid van de afgoderij – Jesaja 44 (deel 6)

This entry is part 30 of 65 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 44. A. De belofte van toekomstige zegen door de Geest (1-5) B. De eeuwige God is de enige God (6-8) C. De nutteloosheid van de afgoden (9-20) D. God zal ook de zonden vergeven als Israël tot Hem terugkeert (21-23) E. God roept Kores als het middel van bevrijding (24-28)    Send article as PDF   

Ruth – tussen herinnering en verwachting (1)

Verslag van de Bijbelbespreking op maandag 27 maart 2017 Inleiding De gebeurtenissen in het boek Ruth spelen zich af in de tijd van de Richters, ergens tussen 1400 en 1100 v.Chr. Omdat het boek geen naam geeft van een van de richters, moet de hongersnood hebben plaatsgevonden in een periode zonder leider in Israël. Sommigen (De joodse schrijver Flavius Josephus uit de eerste eeuw) zeggen dat het gebeurd moet zijn in de tijd van de Hogepriester Eli, die we kennen uit het begin van 1 Samuel. Het thema van dit boek is in één woord samen te vatten als Terugkeer. LEES HIER VERDER…

“We zijn niet alleen…” – verkondiging in Rijnsburg op 26 februari

This entry is part 7 of 26 in the series PREKEN

De verkondiging over het thema: “we zijn niet alleen” in de Grote Kerk van Rijnsburg op zondag 26 februari 2017. De tekst kwam uit Mattheüs 14:22-32. Jezus bidt alleen op de berg, de discipelen zijn op het Meer van Gennesareth en zij zijn in nood. Hoge golven, diepe duisternis, hevige wind. Tot bidden zijn zij niet in staat. De Heere verschijnt aan hen, maar zij herkennen Hem niet en denken dat ze met een spookverschijning te maken hebben. Wanneer ze Jezus herkennen en zien dat Hij boven op de bedreigende golven loopt, wil Petrus deze macht en zekerheid voor zichzelf LEES HIER VERDER…