MAAR God, die rijk is aan barmhartigheid… Verkondiging over Efeze 2:1-10

Broeders en zusters, gemeente van onze Heere Jezus Christus, Inleiding Ik wil met u vanuit het gedeelte uit de brief aan Efeze bij drie dingen stilstaan: bij de diagnose die God geeft van de menselijke toestand; vervolgens bij de remedie die Hij gegeven heeft, en tenslotte bij het leven na de genezing dat God ons geschonken heeft. Diagnose, remedie en het gezonde leven dus. 1. Eerst het minder leuke gedeelte: de diagnose. Sommigen van u zullen het helaas hebben meegemaakt. Dat moment dat de behandelend arts tegen u zegt: “Ik weet niet wat we er nog aan kunnen doen.” De LEES HIER VERDER…

Spanning in de prediking – KOINONIA LIVE! #16

This entry is part 17 of 70 in the series BROADCAST

Over de spanningen bij de predikant in de prediking – met zichzelf, met de gemeente en met God. Voorbeelden van tekstuitleggende prediking bij ds. Maarten Ezinga (Baptist) en ds Robbert Veen (Hervormd). Rom. 5:1-11; 2 Kor. 5:1, 2, 7. De preek van afgelopen zondag van ds. Ezinga in de Baptisten gemeente in IJmuiden, was al eerder uitgesproken en wel in de Refobap gemeente op Urk. Terug te luisteren via deze LINK.    Send article as PDF   

KOINONIA LIVE! #7 – Biddag voor gewas, arbeid en visserij – 8 maart 2017

This entry is part 8 of 70 in the series BROADCAST

Deze aflevering is geheel gewijd aan de preek van de Biddag voor gewas, arbeid en visserij. De tekst voor deze avonddienst kwam uit Mattheus 20:1-16. De verkondiging ging over het falen van onze samenleving. Als de Heere ons niet door Zijn genade bewaart, zal onze afgoderij (Nationalisme, de Economie, het Populisme) grote schade blijven aanrichten. Maar Gods Geest houdt nog tegen, wat anders absoluut verderf zou brengen. Dat is de reden dat we een biddag hebben: omdat het slecht gaat, niet omdat we reden hebben om tevreden te zijn. Goed om daaraan te denken als volgende week gekozen moet worden. LEES HIER VERDER…

Bijbelbespreking: waarom de kinderdoop?

This entry is part 2 of 17 in the series Bijbelbespreking

Een levendige discussie op de bijbelbespreking van woensdag 4 januari 2017. Waarom de kinderdoop? Zondag 25 van de Catechismus maakt immers duidelijk dat de rechtvaardiging berust op een levendmakend geloof, dat een gave is van de Heilige Geest. Het sacrament van de doop is daarvan het zichtbare teken – namelijk van de toezegging van God om vergeving van zonden te schenken. Wie deze toezegging en belofte benadrukt komt dan ook uit bij vraag 74: Zal men ook jonge kinderen dopen? Het antwoord is dan JA, omdat deze toezegging ook jonge kinderen geldt. Wie echter benadrukt dat de persoonlijke geloofsbeslissing de LEES HIER VERDER…

God als Persoon

In onze apostolische geloofsbelijdenis is het een volstrekte vanzelfsprekendheid, dat God een persoon is. Wij kennen God als een persoonlijke God en niet als een onpersoonlijke macht of kracht. Die uitspraak behoort tot de meest fundamentele uitspraken in het christendom. Maar tegelijkertijd kleven daar grote moeilijkheden aan vast, met name voor moderne mensen. En dat is terecht. Het is niet zo makkelijk te begrijpen dat een wezen dat we ons voorstellen als eeuwig en almachtig, als volkomen verschillend van ons menselijke bestaan, toch een persoon kan worden genoemd. Het is misschien al wat minder moeilijk om te zeggen, dat wij LEES HIER VERDER…