Johannes (24) – Genade afgewezen

Joh. 5:10-18 We komen nu aan het meest dramatische deel van het verhaal over de verlamde in Bethesda. We hebben al gesproken over het merkwaardige bijgeloof van de menigte zieken in Bethesda. Als vers 4 tot de oorspronkelijke tekst behoort, dan zou het gaan om een engel die van tijd tot tijd neerdaalde in het badwater. De beste handschriften waarover wij beschikken laten dat vers echter weg. Het is mogelijk dat een kopiist van de bijbel dit vers heeft toegevoegd in de marge om het verhaal begrijpelijk te maken voor zijn tijdgenoten. En latere kopiisten hebben deze aantekening in de LEES HIER VERDER…

Johannes (23) – De genezing op sabbat

Joh. 5:1-10 We komen nu bij een gedeelte dat uit twee hoofdstukken bestaat, waarin we horen over het groeiende verzet tegen Jezus. Eerst in hoofdstuk vijf het verzet tegen Jezus in Jeruzalem, en dan in hoofdstuk zes het verzet tegen Jezus in Galilea. Het doel van het evangelie naar Johannes is het bewijs te leveren dat Jezus de Zoon van God is. Vandaar het theologisch getuigenis van Johannes in de proloog van het evangelie, de verzen 1-18 van het eerste hoofdstuk. Vandaar het bericht over het getuigenis van Johannes de Doper vanaf 1:19 – 34. Daarna het getuigenis van discipelen LEES HIER VERDER…

Johannes (22) – Een koninklijk wonder geneest ongeloof

Joh. 4:43-54 Ongeloof komt in verschillende vormen en soorten. Maar de kern van alle ongeloof is steeds hetzelfde. Dat hebben we gelezen in Joh. 3:19: “de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.” Elk soort ongeloof is deze weigering om de duisternis te verlaten en in het licht te treden, omdat het licht pijnlijk scherp openbaar maakt wie je eigenlijk bent. De reactie van mensen op de persoon en de prediking van Jezus heeft altijd te maken met het onvermogen om afstand te doen van je eigen overtuigingen, om eerlijk te zijn tegenover LEES HIER VERDER…