Het leven van Sara (1)

This entry is part 3 of 17 in the series Bijbelbespreking

Het leven van Sara (1)   Verslag van de bijbelbespreking van maandag 30 januari 2017   Robbert Veen © 2017 De schrijver van de brief aan de Hebreeën geeft een prachtig getuigenis over Sara. Zo lezen we in hoofdstuk 11:11, “Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.” De geschiedenis van Sara draait dus om deze zwangerschap op hoge leeftijd, en om haar geloof in de trouw van God en Zijn belofte.   Wie was Sarai? LEES HIER VERDER…

Johannes (41) – Een dubbel getuigenis

Joh. 8:12-20 Jezus zegt niet alleen dat Hij het Licht der wereld is, maar het doet ook een oproep om in Hem te geloven. Wie Hem volgt, zal het licht van het leven hebben. Dat is een oproep tot discipelschap. Zo heeft Jezus Zijn discipelen geroepen, met de woorden: Volg Mij! Het joodse volk had in de woestijn de vuurkolom en de rookwolk gevolgd en ze waren aangekomen in het beloofde land. Jezus weet de weg en is in eigen persoon de Weg. Wie Hem volgt gaat op de weg van het eeuwige leven: dat is een weg die wordt LEES HIER VERDER…

Johannes (27) – De twee getuigen

Joh. 5:30-40 De profetie van Maleachi is vervuld. Eerst de komst van Johannes de Doper: “Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal.” (Mal. 3:1a) Daarna de verschijning van Christus in de tempel: “Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt.” (Mal. 3:1b) Wie heeft in Hem geloofd? Niet de familie en de vrienden in Kana. Niet de duizenden mensen op het tempelplein. Niet de leidende elite van farizeeën en sadduceeën in Jeruzalem. Het is maar een enkeling. Zes LEES HIER VERDER…

Johannes (5) – De eerste getuige, de eerste dag (Joh. 1:19-28)

Het evangelie van Johannes is een boek vol getuigenissen. De apostel Johannes zegt tegen ons dat hij een getuige is van Jezus Christus, dat Hij de Zoon van God is. En hij heeft net in de proloog uitvoerig uitgelegd wat dat betekent: Jezus is het vleesgeworden Woord, de schepper, die genade en waarheid brengt in de wereld, die het licht en het leven van de mensen is. Dat is het getuigenis van de evangelist. Net als in een gerechtshof worden nu andere getuigen ten tonele gevoerd. Er moet meer dan een getuige zijn. En de eerste getuige die Johannes oproept, LEES HIER VERDER…