Gastblog: Aurelius Augustinus, EEN ZEER ONGEMAKKELIJKE “WAARHEID”

“22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23 Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.” (Citaat uit: De Bijbel, Herziene Statenvertaling, 1 Johannes 2:22-23) Wat Ds. Van der Kaaij beweert, ook in zijn omstreden boek “De ongemakkelijke waarheid”, gaat daadwerkelijk terug op gnostische ideeën. Van der Kaaij sluit onder andere aan bij het gedachtegoed van Timothy Freke en Peter Gandy, die ooit het boek: “De mysterieuze Jezus” schreven in 1999, maar ook bijvoorbeeld “Jezus en de verloren godin” en LEES HIER VERDER…