KOINONIA BIJBELSTUDIE – De missie van de Messias – Jesaja 61 – #25

This entry is part 63 of 73 in the series BROADCAST

Deel #25 in de serie over Jesaja (en niet #26 zoals ik abusievelijk vermeld heb in de uitzending), dit keer over Jesaja 61. Dit is het begin van het “mission statement van de Messias”, dat nog doorloopt tot en met hoofdstuk 62.

De messias brengt waarheid en gerechtigheid – Jesaja 59 – vers voor vers – deel 23

This entry is part 57 of 73 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 59, vers voor vers.

A. De ongerechtigheid van het volk (1- 8)
B. Belijdenis van zonden: de waarheid ontbreekt (9-15a)
C. De HEERE zendt een Verlosser (15b-20)
D. Het nieuwe verbond in de Messias (21)

Doe recht en gerechtigheid! – Jesaja 56 – deel 19

This entry is part 50 of 73 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 56

A. Oproep om in de ballingschap de Torah te volbrengen (1-2)
B. De vreemdeling en de gesnedene krijgen hun plaats in Gods Tempel (3-8)
C. Het volk wordt door haar leiders verleid tot ontrouw (9-12)

Uitnodiging tot de verlossing – Jesaja 55 – deel 18

This entry is part 49 of 73 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 55

A. Uitnodiging tot het heil (1-3)
B. Het Middel van de verlossing: de Messias (4-5)
C. De oproep tot bekering (6-7)
D. Gods volmaakte Woord (8-11)
E. De heerlijkheid van Gods toekomst (12-13)