De messias brengt waarheid en gerechtigheid – Jesaja 59 – vers voor vers – deel 23

This entry is part 57 of 65 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 59, vers voor vers. A. De ongerechtigheid van het volk (1- 8) B. Belijdenis van zonden: de waarheid ontbreekt (9-15a) C. De HEERE zendt een Verlosser (15b-20) D. Het nieuwe verbond in de Messias (21)    Send article as PDF   

Sion bevrijd en de Knecht wordt verhoogd – Jesaja 52 – (deel 15)

This entry is part 45 of 65 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 52:1-15. A. Herstel aangekondigd (52:1-2) B. Om wille van Zijn Naam (52:3-6) C. Boodschappers van het heil en de oproep (52:7-12) D. De Knecht wordt vernederd en verhoogd (52:13-15) Muziek: Gymnopedie No 1, 2 en 3 van Kevin MacLeod is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Bron: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100787 Artiest: http://incompetech.com/    Send article as PDF   

De vorst onder de profeten – Jesaja (deel 1)

This entry is part 14 of 15 in the series Bijbelse theologie

Het aangekondigde nieuwe project is Jesaja 40-66 geworden. Fascinerende tekst. Deze keer de inleiding op de plaats van de “late profeten” in de canon van het OT, en inleidende opmerkingen over de profeet Jesaja en de historische context. Daarnaast een overzicht van Jes. 1-35 (Het Boek van het oordeel) en Jes. 36-39 (het intermezzo over Hizkia) en de messiaanse teksten in het eerste gedeelte.    Send article as PDF   

“We zijn niet alleen…” – verkondiging in Rijnsburg op 26 februari

This entry is part 7 of 26 in the series PREKEN

De verkondiging over het thema: “we zijn niet alleen” in de Grote Kerk van Rijnsburg op zondag 26 februari 2017. De tekst kwam uit Mattheüs 14:22-32. Jezus bidt alleen op de berg, de discipelen zijn op het Meer van Gennesareth en zij zijn in nood. Hoge golven, diepe duisternis, hevige wind. Tot bidden zijn zij niet in staat. De Heere verschijnt aan hen, maar zij herkennen Hem niet en denken dat ze met een spookverschijning te maken hebben. Wanneer ze Jezus herkennen en zien dat Hij boven op de bedreigende golven loopt, wil Petrus deze macht en zekerheid voor zichzelf LEES HIER VERDER…

Johannes (70) – Jezus is de Weg

Joh. 14:1-6 De discipelen hebben in korte tijd veel verwarrende en teleurstellende mededelingen moeten verwerken. Ze hebben met elkaar ruzie gemaakt over de vraag wie van hen de voornaamste plaats zou innemen. Jezus heeft hun houding doorzien en een weg van nederig dienstbetoon aangewezen met de voetwassing. De discipelen die zich de toekomstige meesters maanden, worden hard op hun nummer gezet: tegenover elkaar moeten ze de plaats van een dienaar aannemen. Dan komt het verraad van Judas, dat op dit moment voor hen nog niet eens helemaal duidelijk is. Ze zullen vermoed hebben dat er iets bijzonders aan de hand LEES HIER VERDER…