KOINONIA BIJBELSTUDIE – De missie van de Messias – Jesaja 61 – #25

This entry is part 63 of 73 in the series BROADCAST

Deel #25 in de serie over Jesaja (en niet #26 zoals ik abusievelijk vermeld heb in de uitzending), dit keer over Jesaja 61. Dit is het begin van het “mission statement van de Messias”, dat nog doorloopt tot en met hoofdstuk 62.

De troost van Sion – Jesaja 49 tweede helft – (deel 12)

This entry is part 40 of 73 in the series BROADCAST

De bespreking van het tweede deel van Jesaja 49 en Jes. 50:1-3.

A. De klacht van Sion en haar vertroosting (14-21)
B. De heidenen instrument van het herstel (22-26)
C. God heeft macht om te redden en heeft Sion niet verlaten (50:1-3)

Het tweede lied van de Messias – Jesaja 49 (1 van 2) – deel 11

This entry is part 39 of 73 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 49 – eerste deel.

In dit deel vers 1 tot en met 13 van het tweede lied van de Knecht des Heeren.

Thema: Hoe de Messias ook het Licht van de volkeren zal zijn, maar zowel van Israël als van de heidenen verwerping zal ondergaan. Maar God zal Zijn Knecht desondanks verheerlijken, en Hem recht doen en het “arbeidsloon” uitbetalen.