De wederkomst van Christus als grondslag van de vertroosting over de ontslapen heiligen – 1 Thess. 4

This entry is part 20 of 27 in the series PREKEN

Verkondiging over de wederkomst op zondag 28 mei 2017. Belangrijk: de Heere tegemoet gaan in de lucht betekent niet een opname van de gemeente, maar is een beeld voor een “ontvangstcomité” dat na de ontmoeting met de Heere terugkeert naar de aarde. Er is maar één wederkomst, niet twee. Op de “Dag des Heeren” zal het Koninkrijk van de Zoon gevestigd worden, niet zonder eigen moeilijkheden en strijd, en Jezus zal handelen in de wereld als de Koning van Israël en de wereld. Na een bepaalde tijd – wellicht letterlijk na 1000 jaar – zal de Zoon volgens 1 Kor. LEES HIER VERDER…