Johannes (33) – Het ware Brood uit de hemel (2)

Joh. 6:42-59 Waar zijn we nu in dit lange gedeelte? We hebben gesproken over het wonder van de spijziging in vers 1 tot en met 15. We hebben gelezen dat Jezus wandelt op de zee in vers 16 tot en met 21. Daarna lazen we de korte historische inleiding in vers 22 tot en met 25, de inleiding op het twistgesprek in de buurt van de synagoge van Kapernaüm. Tegenover het onderwijs van Jezus vonden we vijf vormen van ongeloof. In vers 28 het ongeloof vanuit onwetendheid. In vers 30 het ongeloof dat wonderen wil zien. In vers 34 het LEES HIER VERDER…